Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Ekologiczne

Wartość kontraktu: 28,79 mln zł netto
Termin realizacji: 30 września 2025
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie
Ekologiczne
Wartość kontraktu: 32,1 mln zł brutto
Termin realizacji: 48 miesięcy
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku - zadanie I
Ekologiczne
Wartość kontraktu: 18.207.060,38 zł brutto
Kanał Elbląski
Ekologiczne
Wartość kontraktu: 52,0 mln zł brutto
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierżążnie i Borowie
Ekologiczne
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie-Koźlu
Ekologiczne
Wartość kontraktu: 31,56 mln zł brutto
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Tychach
Ekologiczne
Wartość kontraktu: 150,83 mln zł brutto