Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Ogólne

Wartość kontraktu: 48,85 mln euro netto
Termin realizacji: 30.09.2026
Przestrzeń magazynowo-biurowa PKP Intercity we Wrocławiu
Ogólne
Powierzchnia całkowita: 1393,26 m2
Wartość kontraktu: 10,7 mln zł netto
Termin realizacji: 2025
Budynek nowego rektoratu Politechniki Poznańskiej
Ogólne
Powierzchnia całkowita: 5966 m2
Wartość kontraktu: 95,35 mln zł brutto
Termin realizacji: do 36 m-cy od dnia podpisania Umowy
Szkoła na poznańskim Strzeszynie
Ogólne
Powierzchnia całkowita: 10 tys. m2
Wartość kontraktu: 81 471 853,77 zł brutto
Termin realizacji: 780 dni od dnia podpisania umowy
Modernizacja Hotelu Katowice
Ogólne
Wartość kontraktu: 130,28 mln zł brutto
Termin realizacji: do dnia 26.06.2024
Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
Ogólne
Wartość kontraktu: 84,99 mln PLN brutto
Termin realizacji: 30 miesięcy licząc od daty podpisania umowy
Budynki mieszkalne w Krakowie
Ogólne
Wartość kontraktu: 134,80 mln PLN netto
Termin realizacji: 31.01.2024
Przebudowa i rozbudowa hali terminala Węzła Ekspedycyjno – Rozdzielczego Poczty Polskiej we Wrocławiu
Ogólne
Wartość kontraktu: 23,247 mln zł brutto
Termin realizacji: 22.12.2022
Hotel i budynek biurowy we Wrocławiu
Ogólne
Wartość kontraktu: 23,80 mln EUR netto
Termin realizacji: 15.12.2022 r.
Budynek Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Ogólne
Wartość kontraktu: 138,93 mln PLN brutto
Termin realizacji: do 30 miesięcy
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Tuwima 64 w Łodzi
Ogólne
Wartość kontraktu: 48 340 994,62 zł netto
Termin realizacji: 77 tygodni
Terminal Cargo w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice
Infrastrukturalne
Wartość kontraktu: 91,94 mln zł brutto
Termin realizacji: 23 miesiące od dnia podpisania umowy