Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.
Misja, wizja i strategia

Misja i wizja

Dzięki pasji i zaangażowaniu pracowników chcemy BUDOWAĆ najwyższą jakość dzisiaj z troską o środowisko dla przyszłych pokoleń.
 

Być liderem zrównoważonego budownictwa w Polsce, z unikalnym doświadczeniem BUDOWANYM przez 75 lat.

Z dumą sięgamy do naszych korzeni, cenimy to kim jesteśmy, skąd się wywodzimy i co osiągnęliśmy przez siedem dekad dzięki najlepszym profesjonalistom, rozwijającym polską myśl inżynierską, dzięki mądremu przywództwu, szacunkowi dla klienta i rzetelnej pracy.

 

Zapoznaj się z Księgą Polityk Grupy Mostostal Warszawa

Strategia
  • przewodzenie Grupie Kapitałowej skierowane na rozwój działalności sieci przedstawicielstw w całej Polsce,
  • rozwój działalności w zakresie zrównoważonego budownictwa prowadzący do zwiększenia rentowności i tworzenia wartości dodanej dla akcjonariuszy,
  • efektywne zarządzanie ryzykiem budowlanym,
  • rozwój partnerskich relacji z kontrahentami,
  • rozwój działalności na rynku budownictwa ogólnego, przemysłowego, energetycznego, infrastrukturalnego i ekologicznego,
  • utrzymanie wskaźnika wypadków na poziomie zerowym.
     

Folder Misja, wizja i strategia

Strategia

Fundamentalne wartości

Długoterminowa perspektywa: We wszystkim co robimy przyświeca nam myślenie perspektywiczne: jesteśmy tu i teraz, ale swoją pracą możemy i chcemy BUDOWAĆ dobrą jakość życia przyszłych pokoleń.

Uczciwość: Na równi z wartościami ekonomicznymi ważne są dla nas etyka, prawo, szacunek dla pracowników, inwestorów, podwykonawców, społeczeństwa i środowiska.

Jakość: Wysokie standardy pracy i wdrażanie nowoczesnych technologii pozwalają nam zagwarantować jakość, jakiej oczekują nasi klienci.

Innowacyjność: Stale poszukujemy nowych rozwiązań, wykorzystujemy najnowsze technologie, doskonalimy procesy realizacyjne w codziennej pracy, a także w ramach naszego Działu Badań i Rozwoju.

Profesjonalizm: Pielęgnujemy i rozwijamy polską myśl inżynierską poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z rynkiem oraz ścisłą współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Ochrona środowiska: Budujemy świadomość ekologiczną, bierzemy odpowiedzialność za środowisko, w którym żyjemy i pracujemy, minimalizując negatywny wpływ na nie.

Bezpieczeństwo pracy: Stosowanie najwyższych standardów BHP jest jednym z filarów naszej strategii, w dziedzinie ochrony zdrowia i życia ludzkiego nie idziemy na kompromisy.

Ludzie: Szanujemy różnorodność, nasze zespoły BUDUJEMY na bazie różnych pokoleń, różnych doświadczeń, różnej narodowości i płci; uzupełniając się tworzymy całość idealną.

Praca zespołowa: Wspólne działanie przewyższa sumę działania jednostek, dlatego stawiamy na efektywną pracę zespołową pozwalającą osiągać ponadprzeciętne wyniki.