Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.
Misja, wizja i strategia

Misja i wizja

Dzięki pasji i zaangażowaniu pracowników chcemy BUDOWAĆ najwyższą jakość dzisiaj z troską o środowisko dla przyszłych pokoleń.
 

Być liderem zrównoważonego budownictwa w Polsce, z unikalnym doświadczeniem BUDOWANYM przez 75 lat.

Z dumą sięgamy do naszych korzeni, cenimy to kim jesteśmy, skąd się wywodzimy i co osiągnęliśmy przez siedem dekad dzięki najlepszym profesjonalistom, rozwijającym polską myśl inżynierską, dzięki mądremu przywództwu, szacunkowi dla klienta i rzetelnej pracy.

 

Zapoznaj się z Księgą Polityk Grupy Mostostal Warszawa (653.38 KB)
Polityka Grupy Mostostal Warszawa 2020 r. (502.70 KB)
Polityka BHP i OŚ (150.39 KB)

Strategia
 • przewodzenie Grupie Kapitałowej skierowane na rozwój działalności sieci przedstawicielstw w całej Polsce,
 • rozwój działalności w zakresie zrównoważonego budownictwa prowadzący do zwiększenia rentowności i tworzenia wartości dodanej dla akcjonariuszy,
 • efektywne zarządzanie ryzykiem budowlanym,
 • rozwój partnerskich relacji z kontrahentami,
 • rozwój działalności na rynku budownictwa ogólnego, przemysłowego, energetycznego, infrastrukturalnego i ekologicznego,
 • utrzymanie wskaźnika wypadków na poziomie zerowym.
Strategia

Fundamentalne wartości

# BEZPIECZEŃSTWO

Temat bezpieczeństwa obecny jest każdego dnia zarówno na budowach jak i w pozostałych działach naszej firmy, choć czasami tego nie dostrzegamy. 

Realizujemy obiekty, które są bezpieczne w momencie tworzenia i chcemy też, aby były bezpieczne pod względem gwarancji i roszczeń, ponieważ ma to wpływ na nasze bezpieczeństwo finansowe. 

Jednak bezpieczeństwo rozumiemy nie tylko poprzez "BHP" na budowie, ale również jako stabilność zatrudnienia i długofalową perspektywę współpracy z każdym z naszych pracowników. BUDUJEMY świadomość ekologiczną, bierzemy odpowiedzialność za środowisko, w którym żyjemy i pracujemy, minimalizując negatywny wpływ na nie,

 • stosowanie najwyższych standardów BHP jest jednym z filarów naszej strategii, w dziedzinie ochrony zdrowia
  i życia ludzkiego nie idziemy na kompromisy,
 • we wszystkim, co robimy przyświeca nam myślenie perspektywiczne: jesteśmy tu i teraz, ale swoją pracą możemy i chcemy BUDOWAĆ dobrą jakość życia przyszłych pokoleń.​
   

#ZESPÓŁ

Natomiast innowacyjność i bezpieczeństwo byłyby tylko hasłami bez ludzi, pracowników, zespołu. 

Zgrany zespół, wzajemna współpraca oraz zaufanie jest podstawą rozwoju każdej organizacji.

Zależy nam, aby w Mostostalu stworzyć przyjazne miejsce pracy, gdzie otwartość i wzajemne zrozumienie będą współpracę wzmacniały. 

 • na równi z wartościami ekonomicznymi ważne są dla nas etyka, prawo, szacunek dla pracowników, inwestorów, podwykonawców, społeczeństwa i środowiska,​
 • szanujemy różnorodność, nasze zespoły BUDUJEMY na bazie różnych pokoleń, różnych doświadczeń, różnej narodowości i płci; uzupełniając się tworzymy całość idealną,
 • wspólne działanie przewyższa sumę działania jednostek, dlatego stawiamy na efektywną pracę zespołową, pozwalającą osiągać ponadprzeciętne wyniki.

# INNOWACYJNOŚĆ

Innowacyjność sprawia, że wyróżniamy się na rynku wśród Generalnych Wykonawców, dając nam pozycję jednego z liderów na rynku.

Innowacyjne rozwiązania dają nam przewagę. Bycie liderem nie oznacza tylko posiadania najzasobniejszego portfela zleceń. Dla nas oznacza to bycie pionierem, inicjatorem zmian i ambasadorem innowacji, którego śladem będą podążać inni.

Dzięki temu możemy być konkurencyjni i wyróżnić się wśród Generalnych Wykonawców. Dużo rolę odgrywa tu innowacyjność, którą rozwijamy. 

Mamy w tym zakresie już swoje sukcesy również w obszarze Bezpieczeństwa!​

 • wysokie standardy pracy i wdrażanie nowoczesnych technologii pozwalają nam zagwarantować jakość jakiej oczekują nasi klienci,
 • stale poszukujemy nowych rozwiązań, wykorzystujemy najnowsze technologie, doskonalimy procesy realizacyjne w codziennej pracy, a także w ramach naszego Działu Badań i Rozwoju,
 • pielęgnujemy i rozwijamy polską myśl inżynierską poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z rynkiem oraz ścisłą współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi.