Energetyczne

Budowa instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2 w PGE Elektrownia Opole SA

Wartość kontraktu: 53,36 mln zł brutto
Termin realizacji: 15 miesięcy

Inwestycja stanowiąca przykład nowej generacji instalacji biomasowych umożliwi Elektrowni Opole wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Przygotowana (zmielona) biomasa podawana będzie bezpośrednio do komory paleniskowej kotła za pomocą specjalnych palników. Za paliwo posłużą pelety agro. 

Instalacja składać się będzie z gospodarki magazynowej umożliwiającej przyjęcie i magazynowanie biomasy oraz układu rozdrabniania. Zakres prac obejmie także wykonanie instalacji palnikowej kotła K-2 oraz układ zasilania, pozwalające na spalanie biomasy w kotle razem z pyłem węglowym.

Data podpisania umowy: 19 lipca 2011 r.
Termin realizacji kontraktu:  listopad 2012 r.

  • Inwestor: PGE Elektrownia Opole SA
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA/Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” SA/Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Remontowe Energetyki i Przemysłu „REMAK-ROZRUCH” SA
  • Wartość kontraktu: 53,36 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2011-2012
  • Kraj: Polska
  • Województwo: opolskie
Wybrane realizacje