Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Budownictwo ekologiczne

Obejmuje swoim działaniem wykonawstwo oraz dostawę urządzeń dla obiektów związanych z ochroną środowiska, w tym obiektów energetycznych „pod klucz” w oparciu o paliwa odnawialne, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, sieci wodnych i kanalizacyjnych, instalacji odpylających dla przemysłu ciężkiego czy obiektów hydrotechnicznych.