Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Ład Korporacyjny

Dokumenty korporacyjne


Statut Mostostal Warszawa S.A. (324.33 KB)
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (82.32 KB)
Regulamin Rady Nadzorczej (295.74 KB)
Regulamin Zarządu (314.12 KB)

Kodeks Postępowania


Kodeks Postępowania Mostostal Warszawa SA (665.74 KB)
Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych (482.43 KB)

Kodeks Antykorupcyjny


Kodeks Antykorupcyjny (949.52 KB)

Księga Polityk Grupy Mostostal Warszawa


Księga Polityk Grupy Mostostal Warszawa (653.38 KB)

Schemat organizacyjny


Schemat organizacyjny (82.45 KB)

Polityka wynagrodzeń przyjęta przez ZWZ 22.07.2020


Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. (ost) (448.84 KB)
Opinia RN w sprawie polityki wynagrodzeń (254.21 KB)
Uchwala ZWZ 22.07.2020 w sprawie polityki wynagrodzeń (283.70 KB)

2023 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej


Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 (378.30 KB)
Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność (307.18 KB)
Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2023 r.”. (266.01 KB)

2022 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej


Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 (376.24 KB)
Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność (314.16 KB)
Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność (327.16 KB)
Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2022 r.”. (252.18 KB)

2021 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej


Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 (391.49 KB)
Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2021 r.”. (283.27 KB)

2019-2020 Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej


Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za lata 2019-2020 (420.97 KB)
Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność (323.36 KB)
Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za lata 2019 oraz 2020” (283.64 KB)

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021


Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (355.35 KB)

Wcześniejsze


Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Emitenta w 2012 roku (28.01 KB)

Pozostałe


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla akcjonariuszy (273.08 KB)
GPW dobre praktyki Mostostal Warszawa (94.44 KB)
Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2011 (28.51 KB)
Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2010 (34.57 KB)
Raport o stosowaniu zasad dobrych praktyk 2009 (57.72 KB)
Raport o stosowaniu zasad dobrych praktyk 2008 (65.48 KB)
Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2007 (70.90 KB)
Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Emitenta w 2013 roku (28.71 KB)
Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Emitenta w 2014 roku (28.63 KB)
ESG 2023 (653.42 KB)
Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Emitenta w 2015 roku (27.21 KB)