Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Ład Korporacyjny

Dokumenty korporacyjne

Statut Mostostal Warszawa S.A. (314.99 KB)Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (82.32 KB)Regulamin Rady Nadzorczej (289.35 KB)Regulamin Zarządu (100.87 KB)

Kodeks Postępowania

Kodeks Postępowania Mostostal Warszawa SA (665.74 KB)

Księga Polityk Grupy Mostostal Warszawa

Księga Polityk Grupy Mostostal Warszawa (653.38 KB)

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny (85.48 KB)

Polityka wynagrodzeń przyjęta przez ZWZ 22.07.2020

Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. (ost) (448.84 KB)Opinia RN w sprawie polityki wynagrodzeń (254.21 KB)Uchwala ZWZ 22.07.2020 w sprawie polityki wynagrodzeń (283.70 KB)Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za lata 2019-2020 (420.97 KB)

Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Warszawa S.A. z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za lata 2019 oraz 2020” (283.64 KB)

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (355.35 KB)

Wcześniejsze

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Emitenta w 2012 roku (28.01 KB)

Pozostałe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla akcjonariuszy (273.08 KB)GPW dobre praktyki Mostostal Warszawa (94.44 KB)Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2011 (28.51 KB)Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2010 (34.57 KB)Raport o stosowaniu zasad dobrych praktyk 2009 (57.72 KB)Raport o stosowaniu zasad dobrych praktyk 2008 (65.48 KB)Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2007 (70.90 KB)Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Emitenta w 2013 roku (28.71 KB)Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Emitenta w 2014 roku (28.63 KB)Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Emitenta w 2015 roku (27.21 KB)