Ekologiczne

Budowa instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów w Katowicach

Wartość kontraktu: 20 mln zł brutto

Zakres zamówienia obejmował zaprojektowanie i dostawę nowoczesnej linii segregacji odpadów komunalnych o wydajności 65 000 Mg/rok. Po wydzieleniu z odpadów zmieszanych frakcji organicznej oraz surowców wtórnych nadających się do recyklingu i odzysku reszta odpadów zostanie przetworzona na paliwo alternatywne.
Koncepcja tej modernizacji uzyskała najwięcej punktów w konkursie o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dzięki inwestycji Katowice sprostają wymaganiom unijnym w zakresie gospodarki odpadami, zabezpieczając swoją przyszłość na minimum 10 najbliższych lat.

  • Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach
  • Wykonawca: Konsorcjum: Mostostal Warszawa SA; Tugeb Polbud Sp. z o.o.; Industrias Leblan S.L.
  • Wartość kontraktu: 20 mln zł
  • Okres realizacji: lata 2010-2012
  • Kraj: Polska
  • Województwo: śląskie
Wybrane realizacje