Benefity

Praca w Mostostal Warszawa niesie ze sobą również szereg różnorodnych świadczeń dodatkowych, które zapewniamy pracownikom oraz ich rodzinom. Część z tych świadczeń jest również dostępna dla byłych pracowników firmy, przebywających na emeryturze.

Na czele naszych wartości znajduje się zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, dlatego podejmujemy szereg działań związanych z profilaktyką zdrowia i bezpieczeństwem w miejscu pracy, jak i poza nim. 

Opieka
medyczna
Opieka medyczna  /  


Oferujemy szerokie zakresy pakietów opieki medycznej dla naszych pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych, dzieci, rodziców oraz teściów.

Dofinansowanie
do wypoczynku
Dofinansowanie do wypoczynku  /  

 

Pracownicy Mostostalu oraz ich dzieci mogą corocznie skorzystać z atrakcyjnego dofinansowania do wypoczynku.

Dodatkowe
dni wolne
Dodatkowe dni wolne  /  


Pracownicy naszej spółki otrzymują co roku 3 dodatkowe dni wolne od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Są to: Wigilia, Sylwester oraz wskazany przez pracownika tzw. Dzień Pracownika.

Karty
sportowe
Karty sportowe  /  


Naszym pracownikom, ich małżonkom, partnerom życiowym i dzieciom oferujemy karty sportowe zapewniające bezpłatny dostęp do obiektów sportowych oraz wielu innych atrakcji związanych nie tylko ze sportem.

Zapomogi
Zapomogi  /  

 

Pracownicy, którzy znaleźli się w trudniejszej sytuacji życiowej mogą liczyć na bezzwrotne zapomogi losowe.

Pożyczki
mieszkaniowe
Pożyczki mieszkaniowe  /  

 

Remontując dom lub planując zakup nowego lokum mogą skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki mieszkaniowej.

Karty
podarunkowe
Karty podarunkowe  /  

 

Przed świętami Bożego Narodzenia nasi pracownicy oraz ich dzieci obdarowywane są kartami przedpłaconymi.

Bilety
na imprezy kulturalne
Bilety na imprezy kulturalne  /  

 

W każdym kwartale pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do biletów do teatru, na koncerty czy inne imprezy kulturalne.

Programy
rozwojowe
Programy rozwojowe  /  


Pracownicy mogą podnosić swoje kwalifikacje w ramach programów rozwojowych, warsztatów, szkoleń, kursów języka angielskiego oraz na studiach. Nauka nie musi być nudna, dlatego korzystamy z nowoczesnych technologii i grywalizacji.

BENEFITY PRACOWNICZE

Odprawy
emerytalne
Odprawy emerytalne  /  

 

Gwarantujemy dodatkowe odprawy emerytalne dla pracowników, którzy przepracowali w spółce minium 10 lat.

Udogodnienia
dla rowerzystów
Udogodnienia dla rowerzystów  /  

 

Pracownicy dojeżdżający rowerem do centrali firmy mają do dyspozycji bezpieczny garaż rowerowy i szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym. 

Ubezpieczenie
NNW
Ubezpieczenie NNW  /  

 

Wszystkim pracownikom gwarantujemy również ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie
na życie
Ubezpieczenie na życie  /  

Oferujemy możliwość wykupienia różnorodnych pakietów ubezpieczenia dla naszych pracowników, ich współmałżonków i partnerów życiowych. Program ubezpieczenia obejmuje ochronę życia i zdrowia pracownika oraz członków jego rodziny.