Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Benefity

Praca w Mostostal Warszawa niesie ze sobą również szereg różnorodnych świadczeń dodatkowych, które zapewniamy pracownikom oraz ich rodzinom. Część z tych świadczeń jest również dostępna dla byłych pracowników firmy, przebywających na emeryturze.

Na czele naszych wartości znajduje się zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, dlatego podejmujemy szereg działań związanych z profilaktyką zdrowia i bezpieczeństwem w miejscu pracy, jak i poza nim.


Opieka medyczna

Oferujemy szerokie zakresy pakietów opieki medycznej dla naszych pracowników, ich współmałżonków, partnerów życiowych, dzieci, rodziców oraz teściów.

Dofinansowanie do wypoczynku

Pracownicy Mostostalu oraz ich dzieci mogą corocznie skorzystać z atrakcyjnego dofinansowania do wypoczynku.

Dodatkowe dni wolne

Pracownicy naszej spółki otrzymują co roku 3 dodatkowe dni wolne od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Są to: Wigilia, Sylwester oraz wskazany przez pracownika tzw. Dzień Pracownika.

Karty sportowe

Naszym pracownikom, ich małżonkom, partnerom życiowym i dzieciom oferujemy karty sportowe zapewniające bezpłatny dostęp do obiektów sportowych oraz wielu innych atrakcji związanych nie tylko ze sportem.


Zapomogi

Pracownicy, którzy znaleźli się w trudniejszej sytuacji życiowej mogą liczyć na bezzwrotne zapomogi losowe.

Pożyczki mieszkaniowe

Remontując dom lub planując zakup nowego lokum mogą skorzystać z nisko oprocentowanej pożyczki mieszkaniowej.

Karty podarunkowe

Przed świętami Bożego Narodzenia nasi pracownicy oraz ich dzieci obdarowywane są kartami przed płaconymi.

Bilety na imprezy kulturalne

W każdym kwartale pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do biletów do teatru, na koncerty czy inne imprezy kulturalne.


Programy rozwojowe
Wspieramy pracowników w budowaniu ścieżek kariery. Wielu z nas objęło swoje obecne stanowiska w ramach awansu wewnętrznego. Naukę przez doświadczenie uzupełniamy programami rozwojowymi i szkoleniami. Korzystamy również z Campusu online oraz rozwojowej biblioteki e-booków.
Odprawy emerytalne

Gwarantujemy dodatkowe odprawy emerytalne dla pracowników, którzy przepracowali w spółce minimum 10 lat.

Udogodnienia dla rowerzystów

Pracownicy dojeżdżający rowerem do centrali firmy mają do dyspozycji bezpieczny garaż rowerowy i szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym.

Ubezpieczenie NNW

Wszystkim pracownikom gwarantujemy również ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.


Ubezpieczenie na życie

Oferujemy możliwość wykupienia różnorodnych pakietów ubezpieczenia dla naszych pracowników, ich współmałżonków i partnerów życiowych. Program ubezpieczenia obejmuje ochronę życia i zdrowia pracownika oraz członków jego rodziny.