Ekologiczne

Rewitalizację i adaptację obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Etap II: rewitalizacja portu i nabrzeża Wisły

Wartość kontraktu: 29,332 mln zł brutto
Termin realizacji: 17 miesięcy

W ramach zleconego nam zadania wykonamy prace budowlane polegające na przebudowie istniejących umocnień, budowie przystani jachtowej i wioślarskiej z centrum szkoleniowym, placu dla kamperów oraz organizacji terenów rekreacyjnych i spacerowych. Miasto zyska nowe miejsca wypoczynku wraz z zapleczem obsługującym i układem komunikacji, w tym z komunikacją pieszą oraz rowerową i miejscami postojowymi. Dostępność do całego obszaru zapewni kładka pieszo-rowerowa, która połączy brzegi nad wyjściem z portu i umożliwi bezpośrednie dojście z centrum miasta na półwysep.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie o powierzchni 15,8 ha pomiędzy brzegiem Wisły, ulicami Gdyńską, Portową, Marcinkowskiego oraz Aleją 23 Stycznia.

Nasze prace obejmą:

1) rozbiórkę istniejących obiektów kubaturowych i umocnień brzegowych;
2) budowę przystani jachtowej i wioślarskiej z centrum szkoleniowym wraz z instalacjami wewnętrznymi, placu dla kamperów wraz z budynkami obsługującymi tj:
- budowę „budynku centrum szkoleniowego klubu wioślarskiego” o powierzchni użytkowej ok. 1105 m2 i powierzchni kubaturze 5612 m³,
- budowę „hangaru północnego” przeznaczonego na potrzeby klubu wioślarskiego oraz przystani jachtowej i kortów tenisowych o powierzchni użytkowej ok. 244 m² i kubaturze ok. 1086 m³,
- budowę „hangaru południowego” na potrzeby klubu wioślarskiego o powierzchni użytkowej ok. 250 m² i kubaturze 1280 m³,
- budowę zaplecza sanitarnego pola kamperów,
- budowę budynku biura pola kamperów wraz pomieszczeniem mieszkalnym dla osób zatrudnionych w sezonie do obsługi pola kamperów,
3) budowę obrotowej kładki pieszo-rowerowej łączącej brzegi wejścia do basenu portowego, umożliwiającej komunikację z centrum do półwyspu. Kładka o długości całkowitej 64,58 m i szerokości całkowitej 5 m, składającej się ze stałego przęsła dojazdowego oraz obrotowej kratownicy o wymiarach 2x24 m i szerokości 5 m, otwarcie kładki umożliwia jednostkom przepłynięcie Kanałem Portowym;
4) budowę umocnień prawego brzegu rzeki Wisły oraz basenu portowego z grodzic stalowych i palisady drewnianej,
5) budowę kortu tenisowego o wymiarach 10,97x23,77 m,
6) zagospodarowanie terenu: dojścia, chodniki, miejsca parkingowe, amfiteatr, stanowisko żurawia do wodowania/wyciągania jednostek pływających, zieleń, wyposażenie (ławki, kosze naśmieci, stojaki dla rowerów itp.);
7) budowę infrastruktury obejmującej: wewnętrzny układ komunikacyjny, trakt rowerowy, zewnętrzną instalację wodno-kanalizacyjną, zewnętrzną instalację elektroenergetyczną, zewnętrzną instalację oświetleniową;
8) budowę pomostu pływającego długości 60 m z betonowych pontonów pływających kotwiczonych do pali stalowych,
9) wykonanie robót pogłębiarskich.

Data podpisania: 15 grudnia 2011 r.
Termin realizacji: 17 miesięcy od daty podpisania umowy
Jednostka odpowiedzialna za realizację: Pion Hydrotechniki Obszaru Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej

  • Inwestor: Gmina Miasta Grudziądz
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 29,332000 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2011–2013
  • Kraj: Polska
  • Województwo: kujawsko-pomorskie
Wybrane realizacje