Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.
Poland Best Employers

Studenci i absolwenci

Dbamy o rozwój przyszłych pokoleń inżynierów, którzy jak my chcą mieć wpływ na kreowanie rzeczywistości

Praktyki studenckie

Podczas praktyk w naszej firmie przyszli Inżynierowie branży budowlanej mają możliwość wykorzystania swojej wiedzy akademickiej w pracy na budowie, zapoznania się z elementami zarządzania projektem budowlanym w praktyce oraz obserwacji rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w procesie produkcji.

Zapraszamy do udziału w praktykach studentów uczelni technicznych, przede wszystkim takich kierunków jak budownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika. Praktyki organizowane są na terenie całej Polski głównie w miesiącach letnich – od czerwca do września. Trwają od 4 do 12 tygodni.

APLIKUJ NA PRAKTYKI
 

Nasi praktykanci

Pola Zimniak
Pola Zimniak

Wybrałam praktyki w Mostostalu ponieważ...

Oprócz studiowania, chciałam poznać „praktyczną” stronę budownictwa i uczyć się od wykwalifikowanej kadry. Mostostal jest jedną z większych firm w Polsce i ma wiele ciekawych przedsięwzięć, w których chciałam uczestniczyć. Dzięki temu, że firma zajmuje się wieloma dziedzinami z zakresu budownictwa, miałam przyjemność poznać każdy sektor.

Rekrutacja była...

Prowadzona sprawnie i rzetelnie. Mimo rozmowy z profesjonalistami atmosfera była przyjemna  i swobodna przez co stres szybko minął. Zadawane pytania były konkretne i na temat, dodatkowo kadra była chętna do rozmowy i dyskusji.

Najciekawszym doświadczeniem podczas moich praktyk było...

Ciężko wybrać jedno konkretne wydarzenie, myślę że każde wspomnienie stąd było wartościowe i z pewnością ułatwi mi pracę w tym zawodzie. Podczas praktyk mogłam podejrzeć każdy aspekt pracy jaka mnie czeka po studiach, co było bardzo ciekawe i będzie przydatne w przyszłości.

Nauczyłam się...

Praktyki dzięki swojej różnorodnej formie dały mi możliwość nabycia umiejętności t.j. oferowanie, negocjacje z podwykonawcami, nadzorowanie robót żelbetowych jak i murowanych, analizowanie projektów i wszelkich rysunków budowlanych.

Wspominam...

Wspaniały zespół, który z otwartością mnie przyjął. Z najmniejszym problemem czy zapytaniem zawsze miałam do kogo się zwrócić, chętnie mi pomagali i tłumaczyli. To co zapamiętam to z pewnością przyjemną i swobodną atmosferę, gdzie czułam się doceniana za każdy mój wkład pracy.

Praktyki w Mostostalu przyczyniły się do...

Do samorozwoju i poszerzania horyzontów. Dzięki temu doświadczeniu zobaczyłam co mnie czeka w przyszłości po skończeniu studiów i utwierdziły mnie w fakcie, że chcę to dalej robić i pracować w tym zawodzie. Po zakończeniu praktyk zaproponowano mi pozostanie w firmie,  za co jestem wdzięczna i nie mogę doczekać się kolejnych projektów jakie mnie czekają.


Anna Abramek
Anna Abramek

Wybrałam praktyki w Mostostalu ponieważ…

firma Mostostal Warszawa jest jedną z największych firm budowlanych w Polsce, a właśnie w takiej firmie chciałam rozpocząć swoją karierę budowlaną. Zależało mi na jak najlepszym poznaniu specyfiki pracy na budowie oraz uczeniu się wykonawstwa od wykwalifikowanej kadry.

Rekrutacja była…

przeprowadzona profesjonalnie. Zadawane pytania były konkretne, przemyślane. Bardzo pozytywnym aspektem była otwartość na dyskusję.

Najciekawszym doświadczeniem podczas moich praktyk było…

uczestnictwo w odbiorach z Inwestorem oraz przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej.

Nauczyłam się…

nadzorować prace wykończeniowe, radzić sobie z Podwykonawcami oraz dokładnie analizować projekty, co teraz ułatwia mi pracę.

Wspominam...

ludzi, z którymi pracowałam podczas praktyk. Zostałam ciepło przyjęta. Zawsze otrzymywałam konkretną odpowiedź na pytania. Sami z siebie opowiadali mi o różnych etapach budowy, robotach jakie były, jakie są prowadzone oraz innych rozwiązaniach możliwych do wykorzystywania. Kadra pokazała mi jak ważna jest praca zespołowa w procesie budowania.

Praktyki w Mostostalu przyczyniły się do…

Utwierdzenia słuszności wybrania zawodu. Po praktykach wiedziałam, że chcę pracować na budowie, obserwować, uczyć się poszczególnych etapów powstawania inwestycji. Dzięki praktykom było to możliwe, ponieważ po ich zakończeniu zaproponowano mi pozostanie w firmie. Teraz mogę dalej się rozwijać, doskonalić swoje umiejętności oraz „stawiać czoła” nowym wyzwaniom.

Wykłady, warsztaty i targi pracy

Po pandemicznej przerwie wracamy do stacjonarnych targów pracy oraz wykładów i warsztatów dla studentów. Zobacz, gdzie można nas w najbliższym czasie spotkać: