Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Studenci i absolwenci

Dbamy o rozwój przyszłych pokoleń inżynierów, którzy jak my chcą mieć wpływ na kreowanie rzeczywistości

Inwestujemy w młode talenty, zapewniając studentom możliwość odbycia Praktyk Studenckich oraz płatnych Staży w Działach Ofertowania.

 

Praktyki studenckie

Podczas praktyk w naszej firmie przyszli Inżynierowie branży budowlanej mają możliwość wykorzystania swojej wiedzy akademickiej w pracy na budowie, zapoznania się z elementami zarządzania projektem budowlanym w praktyce oraz obserwacji rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w procesie produkcji.

Zapraszamy do udziału w praktykach studentów uczelni technicznych, przede wszystkim takich kierunków jak budownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika. Praktyki organizowane są na terenie całej Polski głównie w miesiącach letnich – od czerwca do września. Trwają od 4 do 12 tygodni.


Zgłoszenia przyjmujemy od początku marca do końca maja każdego roku poprzez formularz rekrutacyjny:

APLIKUJ NA PRAKTYKI

Praktyki studenckie
Płatne staże

Gwarantujemy również możliwość odbycia stażu w Działach Ofertowania w naszej siedzibie głównej lub w jednym z oddziałów regionalnych. W trakcie pracy studenci dowiedzą się jak powstaje kosztorys, poznają specyfikę kontaktów z kontrahentami, a także sprawdzą swoje umiejętności z zakresu obsługi programu BIM.

Do udziału w płatnych, 6-miesięcznych stażach zapraszamy studentów ostatnich lat, przede wszystkim takich kierunków jak, budownictwo, inżynieria środowiska oraz elektrotechnika. Staże odbywają się również w trakcie roku akademickiego. Wymagana jest dyspozycyjność minimum 3 dni w tygodniu, co pozwoli pogodzić obowiązki w pracy z zajęciami na uczelni.


Zgłoszenia na staże przyjmujemy poprzez formularz rekrutacyjny:

APLIKUJ NA STAŻ

Płatne staże

Nasi praktykanci

Bartosz Rodak
Bartosz Rodak

Wybrałem praktyki w Mostostalu ponieważ...

Chciałem zdobyć doświadczenie, które w przyszłości pozwoli mi na nadzorowanie robót budowlanych. Mostostal jest jedną z największych firm zajmujących się budownictwem w Polsce, więc naturalne jest, iż każdy chciałby spróbować swoich sił w realizacji dużego projektu pod egidą Mostostalu Warszawa. Ja miałem to szczęście, że udało mi się dostać na praktyki.

Rekrutacja była...

Przeprowadzona w bardzo profesjonalny sposób. Mimo początkowego stresu, udało się odpowiedzieć na wszystkie pytania i jestem bardzo zadowolony z efektu. Życzyłbym sobie i innym, aby każda rekrutacja wyglądała w ten sposób.

Najciekawszym doświadczeniem podczas moich praktyk było...

Każde doświadczenie było interesujące. Bardzo wartościowe było poznawanie budowy od strony nadzoru, poznawanie wad i zalet bycia kierownikiem.

Nauczyłem się...

Nadzorować roboty żelbetowe, ciesielskie i murowe. Poznałem też proces przygotowania produkcji, począwszy od wynajdywania firm zainteresowanych współpraca do momentu podpisywania umowy. Jestem bardzo zadowolony z praktyk, gdyż umożliwiły mi zrozumienie wielu aspektów pracy inżyniera.

Wspominam...

Świetny zespół, złożony z mieszanki ludzi młodych i osób doświadczonych, którzy zawsze mieli czas, aby wyjaśnić mi różne zawiłości świata budowy. Bardzo ważne było również zaufanie, jakim zostałem obdarzony i poza każdym razem starałem się je spłacić jak najdokładniej wykonaną pracą.

Praktyki w Mostostalu przyczyniły się do...

Rozwoju personalnego mojej osoby, zdobycia doświadczenia w kierowaniu różnymi robotami budowlanymi, poznania zasad rządzących budową. Uważam, że stałem się bardziej świadomy czekających mnie wyzwań, związanych z obraną przeze mnie ścieżką kariery i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę się z nimi mierzyć już jako pracownik Mostostalu Warszawa.


Anna Abramek
Anna Abramek

Wybrałam praktyki w Mostostalu ponieważ…

firma Mostostal Warszawa jest jedną z największych firm budowlanych w Polsce, a właśnie w takiej firmie chciałam rozpocząć swoją karierę budowlaną. Zależało mi na jak najlepszym poznaniu specyfiki pracy na budowie oraz uczeniu się wykonawstwa od wykwalifikowanej kadry.

Rekrutacja była…

przeprowadzona profesjonalnie. Zadawane pytania były konkretne, przemyślane. Bardzo pozytywnym aspektem była otwartość na dyskusję.

Najciekawszym doświadczeniem podczas moich praktyk było…

uczestnictwo w odbiorach z Inwestorem oraz przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej.

Nauczyłam się…

nadzorować prace wykończeniowe, radzić sobie z Podwykonawcami oraz dokładnie analizować projekty, co teraz ułatwia mi pracę.

Wspominam...

ludzi, z którymi pracowałam podczas praktyk. Zostałam ciepło przyjęta. Zawsze otrzymywałam konkretną odpowiedź na pytania. Sami z siebie opowiadali mi o różnych etapach budowy, robotach jakie były, jakie są prowadzone oraz innych rozwiązaniach możliwych do wykorzystywania. Kadra pokazała mi jak ważna jest praca zespołowa w procesie budowania.

Praktyki w Mostostalu przyczyniły się do…

Utwierdzenia słuszności wybrania zawodu. Po praktykach wiedziałam, że chcę pracować na budowie, obserwować, uczyć się poszczególnych etapów powstawania inwestycji. Dzięki praktykom było to możliwe, ponieważ po ich zakończeniu zaproponowano mi pozostanie w firmie. Teraz mogę dalej się rozwijać, doskonalić swoje umiejętności oraz „stawiać czoła” nowym wyzwaniom.