Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Struktura akcjonariatu

Nazwa Liczba głosów Udział
Acciona Construcción SA 12 426 388 62,13%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" 3 826 194 19,13%
Pozostali 3 747 418 18,74%