Ekologiczne

Modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego obwałowania rzeki Wisłoki w km 8+800 – 16+074 wraz z budową dróg przywałowych w m. Chrząstów, Złotniki gm. Mielec w m. Brzyście gm. Gawłuszowice, woj. Podkarpackie

Wartość kontraktu: 21,95 mln zł brutto
Termin realizacji: 37 miesięcy

Ponad 8 miesięcy przed terminem konsorcjum Mostostalu Warszawa SA i Acciona Infrastruktura SA zakończyło modernizację wałów Wisłoki.

W ramach kontraktu konsorcjum wykonało:

 • modernizację wału,
 • uszczelnienie podłoża,
 • drogi przywałowe,
 • rampy wałowe,
 • rów złotnicko-berdechowski,
 • rozbiórkę i budowę śluzy wałowej w km 13+874,
 • rozbiórkę i budowę śluzy wałowej w km 9+272,
 • znaki i urządzenia kontrolno-pomiarowe,
 • remont odpływów śluz wałowych w km 14+759 i km 15+052.

Data podpisania umowy: 28.06.2010 r
Data końca kontraktu: 31.03.2014 r.
Data podpisania protokołu końcowego: 17.07.2013 r.

 • Inwestor: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA/Acciona Infraestructuras
 • Wartość kontraktu: 21,95 mln zł
 • Okres realizacji: w latach 2010-2013
 • Kraj: Polska
 • Województwo: podkarpackie
Wybrane realizacje