Ekologiczne

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku - zadanie I

Wartość kontraktu: 18.207.060,38 zł brutto

W ramach zawartej umowy zostaną przeprowadzane prace z zakresu gospodarki ściekowo-osadowej, dotyczy to zarówno remontu obiektów funkcjonujących na terenie oczyszczalni, jak i wzniesienia nowych. Przebudowanych zostanie w sumie sześć obiektów: pompowania główna z kratownią, pompownia wody technologicznej, dwie zamknięte komory fermentacyjne, budynek odwadniania osadu i budynek wielofunkcyjny oraz zewnętrzne sieci technologiczne. Ponadto, Mostostal Warszawa wybuduje pompownię wspomagającą usuwanie osadu wstępnego, pomieszczenie ewakuacji osadu oraz odpowiedni układ komunikacyjny powiązany z istniejącą infrastrukturą drogową. Należy zaznaczyć, że prace uwzględniają również wyposażenie technologiczne obiektów zgodnie ze specyfikacją wymaganą przez OPWiK.

Przedmiot umowy: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku – Zadanie 1 
Inwestor: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Wykonawca: Oddział Zachodni, Przemysłu i Ochrony Środowiska Mostostal Warszawa (lider) i Firma Usługowo Handlowa "EFER" Stanisław Karpiel (partner) 
Wartość kontraktu: 14.802.488,11 netto/18.207.060,38 zł brutto

 

Wybrane realizacje