Energetyczne

Rozbudowa istniejącej kotłowni węglowej o kocioł na biopaliwo o mocy około 3MW w technologii ścian szczelinowych

Wartość kontraktu: 5,5 mln zł brutto
Termin realizacji: 12 miesięcy

W ramach pozyskanego zamówienia zaprojektowaliśmy i rozbudowaliśmy kotłownię miejską o kocioł na biomasę o mocy 3,5 MW, łącznie z układem podawania biomasy.
Paliwem do kotła są zrębki. Prace wykonaliśmy w oparciu o dostawę kotła od słoweńskiego partnera: KIV.
Wartość kontraktu 5,5 mln PLN brutto. (4,5 mln zł netto)

Data podpisania kontraktu: 20 grudnia 2010 r.
Termin realizacji : grudzień 2011 r.

  • Inwestor: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. W Kole
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 5,5 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2010-2011
  • Kraj: Polska
  • Województwo: mazowieckie
Wybrane realizacje