Ekologiczne

Kanał Elbląski

Wartość kontraktu: 52,0 mln zł brutto
 • Mostostal Warszawa zakończył rewitalizację unikatowego w skali światowej obiektu: Kanału Elbląskiego. Ta droga lądowo - wodna, łącząca Elbląg m.in. z Iławą i Ostródą powstała około półtora wieku temu. W sobotę, 30 maja br. ruszyła na nowo żegluga na całej jego długości.

  Pomnik Historii, zabytek hydrotechniki o randze międzynarodowej, jeden z siedmiu cudów Polski, ewenement w skali światowej to tylko nieliczne określenia Kanału Elbląskiego, który 29 maja br. Mostostal Warszawa oddał do użytku. Inwestorem przedsięwzięcia był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który powierzył nam zadanie Rewitalizacji Kanału Elbląskiego na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny. Kontrakt obejmował kompleksowy remont pięciu zabytkowych pochylni w ramach którego wykonano prace architektoniczno-budowlane, hydrotechniczne i mechaniczno-technologiczne. 
  Kanał Elbląski to obiekt wyjątkowy. Z powodu funkcjonujących na nim od 1860 r. urządzeń hydrotechnicznych jest uważany za unikat w skali światowej. Różnica poziomów wody na długości 9,6 km zmienia się o ponad 100 m. Statek pokonuje tę różnicę przy pomocy napędzanych wodą pochylni.
  Inwestycja zrealizowana przez Oddział Północny Mostostalu Warszawa zlokalizowana jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, na terenie gmin: Rychliki, Pasłęk, Elbląg. Rewitalizowane odcinki pochylniowe Kanału Elbląskiego znajdujące się pomiędzy wrotami Buczyniec, a pochylnią Całuny położone są na szlaku żeglownym Miłomłyn-jezioro Drużno. Obszar inwestycji stanowił Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego, znajdującego się w sąsiedztwie Obszaru Natura 2000 Jezioro Drużno i rezerwatu przyrody Jezioro Drużno. Na mocy rozporządzenia Prezydent RP z dnia 14 stycznia 2011 r., Kanał Elbląski został uznany Pomnikiem Historii - jest to zabytek hydrotechniki o randze międzynarodowej.

  Inwestycja obejmowała wszystkie branże począwszy od robót ziemnych, żelbetowych, torowych, hydrotechnicznych, umocnieniowych, inżynieryjnych, robót elektrycznych, sanitarnych, drogowych, branży mechanicznej, czy konserwatorskiej. W zakresie prac wykonano remont budynku Nadzoru Wodnego, maszynowni i budynków socjalnych oraz budowę nowego budynku Izby Historii Kanału Elbląskiego.

  Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
  Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  Wartość kontraktu: 52,0 mln zł
  Termin realizacji inwestycji: 2013 r. - 2015 r.

Wybrane realizacje