Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.
Poland Best Employers 2022-2024

Jak wygląda praca w Mostostalu?

Wybierz dział
Praca na budowie Obsługa gwarancyjna Koordynacja zakupów Ofertowanie Laboratorium Zarządzanie roszczeniami BiM i transformacja cyfrowa Przygotowanie produkcji BHP Kontroling i specjaliści ekonomiczni

Jak się u nas pracuje?

Realizujemy budowy na terenie całej Polski. Zatrudniamy inżynierów różnych specjalizacji oraz kierowników z uprawnieniami w różnych branżach. Pracownicy budów działając zespołowo, biorą udział w realizacji wszelkiego rodzaju obiektów z zakresu budownictwa: ogólnego, przemysłowego, ekologicznego, energetycznego i infrastrukturalnego.

Dzień w firmie

Dbamy o stałe podnoszenie standardów bezpieczeństwa na realizowanych przez nas budowach. Budujemy przyszłość jak mówi nasze motto, dlatego podczas realizacji wielu inwestycji stosujemy rozwiązania z obszaru cyfryzacji, opierając się na modelach BIM. Dzięki digitalizacji możemy sprawniej zarządzać procesem budowlanym.

Jak się u nas pracuje?

Proces budowlany nie kończy się wraz z oddaniem budynku do użytkowania. Sprawujemy nadal opiekę nad naszymi realizacjami w okresie gwarancyjnym. Pracownicy Działu Obsługi Gwarancyjnej mają za zadanie rozwiązywanie wszelkich pojawiających się w tym czasie problemów, tak, by użytkownicy nowo wybudowanych obiektów mogli komfortowo z nich korzystać.

Dzień w firmie

 • Przejmujemy od budowy wyznaczony obiekt w obsługę gwarancyjną.
 • Organizujemy od strony formalnej jak i technicznej proces usuwania zgłoszonych przez inwestora usterek.
 • Uczestniczymy w przeglądach gwarancyjnych.
 • Rozliczamy finansowo i rzeczowo prace naprawcze.

Jak się u nas pracuje?

Dział Koordynacji Zakupów koordynuje procesy zakupów technicznych, jakie mają miejsce na naszych budowach. Dba o optymalizację kosztową tego procesu, doradza budowom w wyborze dostawców i podwykonawców.

Dzień w firmie

 • Dbamy o umowy ramowe z dostawcami takich asortymentów jak stal, beton, kruszywo.
 • Koordynujemy proces zakupów w przydzielonym obszarze – udzielamy wsparcia w pozyskaniu dostawców i podwykonawców dla budów.
 • Bierzemy udział wspólnie z budowami w negocjacjach techniczno-finansowych z potencjalnymi dostawcami i podwykonawcami.

Jak się u nas pracuje?

Rola pracowników Dział Ofertowania to przede wszystkim wycena prac i materiałów na podstawie dokumentacji ofertowej i dokumentacji technicznej dostarczonej przez inwestora. Coraz częściej w oferowaniu współpracujemy z Inżynierami ds. BIM, bo część ofert jakie składamy ma wymagania w tym zakresie.

Dzień w firmie

 • Analizujemy dokumentację techniczną, i wymagania techniczne związane z procedurą przygotowania oferty.
 • Opracowywujemy przedmiary robót.
 • Wysyłamy zapytania ofertowe i analizujemy oferty dostawców.
 • Uczestniczymy w negocjacjach techniczno – handlowych.
 • Koordynujemy proces zmierzającego do zawarcia umowy z kontrahentami.

Jak się u nas pracuje?

Laboranci to Ci pracownicy, którzy nie przebywają cały czas w jednym miejscu. Przemieszczają się między laboratorium a budową, gdzie pobierają próbki do swoich badań. To eksperci od materiałów i technologii dla robót ziemnych, kruszyw i betonów.

Dzień w firmie

 • Wykonujemy badania w laboratorium i w terenie, pobieramy próbki w terenie.
 • Prowadzimy dokumentację laboratoryjną.
 • Opracowywujemy wyniki badań zgodnie z wymaganiami norm oraz dokumentacji kontraktowej,
 • Prowadzenie rejestry przeprowadzonych badań.

Jak się u nas pracuje?

Specjaliści w zakresie warunków kontraktowych czyli roszczeń są często prawą ręką Kierownika Kontraktu w kwestiach formalnych. Ich funkcją jest podejmowanie wszelkich działań w celu obrony interesów naszej firmy jako wykonawcy. To często osoby, które są inżynierami, ale znają FIDIC, lubią kwestie prawne i dobrze czują się w pisaniu pism.

Dzień w firmie

 • Śledzimy sytuację na budowie, raportujemy o zdarzeniach potencjalnie roszczeniowych oraz Opracowywujemy dokumentację oraz propozycje roszczeń.
 • Analizujemy dokumentację kontraktową, oceniamy rozbieżności pomiędzy zobowiązaniami umownymi a wymaganiami inwestora w trakcie realizacji projektu.
 • Prowadzimy uzgodnienia kontraktowe z inwestorem.

Jak się u nas pracuje?

Dział Transformacji Cyfrowej zajmuje się wdrażaniem technologii BIM i rozwiązań cyfrowych na budowach. Zapewnia bieżące wsparcie w prowadzeniu projektów i szkoli pracowników działów ofertowania oraz budów z wykorzystania BIM.

Dzień w firmie

 • Koordynujemy branżowe modele BIM na budowach i w działach ofertowania.
 • Prowadzimy szkolenia wewnętrzne w zakresie technologii BIM dla pracowników.
 • Wspieramy przy tworzeniu modeli branżowych wykonawczych i powykonawczych na podstawie dokumentacji 2D.
 • Doradzamy w wykorzystaniu technologii BIM pracownikom.

Jak się u nas pracuje?

Żadna budowa, którą realizujemy nie może obejść się bez specjalisty, który wspiera Kierownika Kontraktu w doborze odpowiednich dostawców materiałów i usług.

Dzień w firmie

 • Pracujemy w biurze budowy wraz z pozostałą kadrą budowy.
 • Blisko współpracujemy z Kierownikiem Kontraktu.
 • Wysyłamy zapytania ofertowe; porównujemy oferty.
 • Prowadzimy negocjacje techniczno-finansowe z potencjalnymi dostawcami i wykonawcami poszczególnych zakresów robót.
 • Przygotowujemy projekty umów wraz wszystkimi koniecznymi załącznikami.

Jak się u nas pracuje?

Stosowanie najwyższych standardów BHP jest jednym z filarów naszej strategii, w dziedzinie ochrony zdrowia i życia ludzkiego nie idziemy na kompromisy. Od początku jego istnienia jesteśmy członkami Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Dzień w firmie

 • Współpracujemy z pozostałymi działami w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń bhp oraz właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
 • Prowadzimy kontrolę warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz wymagań Systemu Zarządzania BHP na wszystkich stanowiskach pracy, w tym na wszystkich budowach.
 • Badamy przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, i w drodze do pracy.
 • Promujemy działania dla poprawy warunków pracy, stanu bhp i ppoż.

Jak się u nas pracuje?

Pracownicy wchodzący w skład tego zespołu odpowiadają za kontrolę wykonania budżetów i nadzór nad całością spraw ekonomiczno-finansowych obsługiwanej jednostki, w tym kontrolę realizowanych przez nas projektów budowlanych.

Dzień w firmie

 • Jako Specjaliści Finansowo-Ekonomiczni pracujemy w biurze budowy. Prowadzimy sprawy ekonomiczno-finansowe danej budowy i m.in. ewidencjonujemy dokumenty finansowe w systemie finansowo-księgowym i prowadzimy rozliczenia finansowe z kontrahentami.
 • Jako Specjaliści ds. Kontrolingu pracujemy w centrali w Warszawie lub w jednym z biur regionalnych (Kraków, Sopot, Poznań). Współtworzymy budżet, prognozy oraz weryfikujemy wykonanie budżetu. Bywamy na budowach m.in. na zamknięciach miesiąca.