Energetyczne

Zaprojektowanie i budowę pozamłynowej instalacji podawania biomasy do kotłów w El. B

Wartość kontraktu: 44,05 mln zł brutto
Termin realizacji: 15 miesięcy

Nasza firma wraz ze spółką z grupy - Remak S.A. oraz Instytutem Energetyki wybudowała nowoczesną instalację umożliwiającą podanie do 3 kotłów OP-650 ok. 400 tys. t biomasy rocznie.
W ramach umowy powstały: kompletne instalacje przyjęcia i rozładunku biomasy w postaci peletu i brykietu, układy transportu, zbiorniki magazynowe o łącznej pojemności 4400 m3, instalacje przygotowania, magazynowania i wysyłki pyłu do palników. Jest to pierwsza tak duża instalacja podawania pyłu biomasy do palników.

Umowa realizowana była przez katowicki Oddział Dyrekcji Przemysłu i Energetyki

Data podpisania kontraktu: 9 sierpnia 2010 r.
Termin zakończenia realizacji: listopad 2011 r.

  • Inwestor: ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA/Remak SA/Instytut Energetyki
  • Wartość kontraktu: 44,05 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2010-2011
  • Kraj: Polska
  • Województwo: mazowieckie
Wybrane realizacje