Ekologiczne

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie

Wartość kontraktu: 32,1 mln zł brutto
Termin realizacji: 48 miesięcy

Prace modernizacyjne obejmą część ściekową, biologiczną i osadową oczyszczalni oraz zagospodarowanie terenu, i będą prowadzone na czynnym obiekcie, aby nie przerywać działalności zakładu. W ramach kontraktu Mostostal Warszawa częściowo przebuduje oczyszczalnię (zwłaszcza w części biologicznej). Powstaną również nowe obiekty, takie jak: reaktor biologiczny, osadnik wtórny, zagęszczacze osadu wstępnego, budynek kraty rzadkiej czy też zbiornik retencyjny wód ociekowych. Jednym z celów inwestycji jest hermetyzacja procesów, która pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się uciążliwych zapachów na terenie obiektu oraz w jego sąsiedztwie.

Oczyszczalnia ścieków w Krośnie wraz z trzema zakładami uzdatniania wody (w Iskrzyni, Sieniawie i Szczepańcowej) wchodzi w skład lokalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Jest jednocześnie największym, jak i najstarszym spośród wymienionych obiektów. Początki samej oczyszczalni sięgają z kolei lat sześćdziesiątych. Chociaż w obiekcie były przeprowadzane już gruntowne remonty, dzięki którym m.in. zwiększono przepustowość ścieków do 35 410 m3/dobę, nadal konieczna jest dalsza modernizacja, która zwiększy efektywność i ograniczy negatywny wpływ zakładu na środowisko. Obecnie oczyszczalnia przyjmuje ścieki z miasta Krosna oraz ośmiu okolicznych miejscowości – łącznie 21 000 m3 ścieków na dobę, co daje 7,6 mln m3 nieczystości w ciągu roku.

Projekt główny: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap 
Zadanie: Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały 
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie 
Generalny wykonawca: Oddział Południowy Mostostal Warszawa 
Termin realizacji: 48 miesięcy 
Wartość kontraktu brutto: 32,1 mln zł

Lipiec 2018 - prace na kilku obiektach jednocześnie

Prowadzimy prace już na kilku obiektach jednocześnie, są to roboty w zakresie wznoszenia nowych obiektów i modernizacji obiektów istniejących.

Maj 2018 - prace żelbetowe

Prowadzone są prace żelbetowe związane z wznoszeniem konstrukcji reaktora biologicznego oraz prace modernizacyjne w zakresie napraw betonów istniejących obiektów oczyszczalni.

Wybrane realizacje