Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komunikaty

24 maj 2022

W I kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 301 mln zł (210 mln zł w I kw. 2021 r.) i wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 22 mln zł (20 mln zł w I kw. 2021 r.) oraz zysk brutto na poziomie 5 mln zł (3 mln zł w I kw. 2021 r.). Pozycja gotówkowa Grupy Kapitałowej na koniec I kwartału 2022 roku wyniosła 156 mln zł. Zatrudnienie

Czytaj dalej
15 kwiecień 2022

Wspólny wysiłek i zaangażowanie pracowników Grupy Mostostal Warszawa w 2021 r. przyczyniły się do umocnienia naszej pozycji jako jednego z liderów polskiego budownictwa. Mimo wyzwań związanych z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2, a także jej gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami, utrzymaliśmy naszą Grupę w bardzo dobrej kondycji. To kolejny dowód naszego potencjału organizacyjnego,

Czytaj dalej
08 listopad 2021

Za 3 kwartały 2021 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 882 mln zł i wypracowała zysk brutto w wysokości 26 mln zł.

21 wrzesień 2021

W I półroczu 2021 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 556 mln zł i wypracowała zysk brutto w wysokości 24 mln zł. Zadłużenie finansowe uległo znacznemu zmniejszeniu w wyniku spłaty pożyczki w wysokości 71 mln zł. Pozycja gotówkowa Grupy na koniec I półrocza 2021 roku utrzymała się na poziomie 144 mln zł, co w połączeniu

24 maj 2021

W I kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 210 mln zł i wypracowała zysk brutto w wysokości 3 mln zł. 

Czytaj dalej
20 kwiecień 2021

Rok 2020, z uwagi na swoją nieprzewidywalność wywołaną pandemią koronawirusa, stanowił wyzwanie dla branży budowlanej. Jednakże Grupa Mostostal Warszawa skutecznie przezwyciężała napotkane trudności, optymalnie wykorzystując swój potencjał organizacyjny, kadrowy, techniczny i finansowy.

23 listopad 2020

W okresie 3 kwartałów 2020 roku Grupa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 1.021 mln zł i zysk brutto 6,5 mln zł. Pomimo pandemii koronawirusa Grupa utrzymała zadawalający poziom pozycji gotówkowej, który połączony z silnym potencjałem produkcyjnym daje obiecujące perspektywy na najbliższe miesiące.

30 wrzesień 2020

Pierwsze półrocze 2020 r. przyniosło Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa przychody ze sprzedaży w kwocie 672 mln zł i zysk brutto 2 mln zł. Grupa utrzymała zadawalający poziom pozycji gotówkowej, który połączony z zachowanym, mimo pandemii koronawirusa, silnym potencjałem produkcyjnym daje obiecujące perspektywy na najbliższe miesiące.

21 kwiecień 2020

Grupa Mostostal Warszawa w 2019 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1,3 mld zł. Zysk brutto w wysokości 8,1 mln zł, a także wysoki poziom pozycji gotówkowej, połączony z zachowanym, mimo pandemii koronawirusa, silnym potencjałem produkcyjnym dają dobre perspektywy na najbliższe miesiące.

Czytaj dalej
29 listopad 2019

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa w okresie 9 miesięcy 2019 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 926 mln zł oraz zanotowała stratę netto w kwocie 13 mln zł.

Czytaj dalej
25 wrzesień 2019

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa w I półroczu 2019 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 595 mln zł oraz zanotowała stratę netto w kwocie 7 mln zł.

Czytaj dalej
30 maj 2019

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa w I kwartale 2019 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 271 mln zł oraz osiągnęła zysk netto w kwocie 2 mln zł.

Czytaj dalej