Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komunikaty

21 listopada 2022

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa za okres 9 miesięcy 2022 roku wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 1.171 mln zł (w analogicznym okresie 2021 roku przychody wyniosły 882 mln zł) i wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 81 mln zł (w analogicznym okresie 2021 roku zysk ze sprzedaży wyniósł 80 mln zł) oraz zysk brutto na poziomie 16 mln zł (w analogicznym okresie 2021 roku zysk brutto wyniósł 26

Czytaj dalej
27 września 2022

W I półroczu 2022 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 716 mln zł (556 mln zł w I półroczu 2021 r.) i wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 39 mln zł (56 mln zł w I półroczu 2021 r.) oraz zysk brutto na poziomie 1 mln zł (24 mln zł w I półroczu 2021 r.). Pozycja gotówkowa Grupy

24 maj 2022

W I kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 301 mln zł (210 mln zł w I kw. 2021 r.) i wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 22 mln zł (20 mln zł w I kw. 2021 r.) oraz zysk brutto na poziomie 5 mln zł (3 mln zł w I kw. 2021 r.). Pozycja gotówkowa Grupy Kapitałowej na koniec I kwartału 2022 roku wyniosła 156 mln zł. Zatrudnienie

Czytaj dalej
15 kwietnia 2022

Wspólny wysiłek i zaangażowanie pracowników Grupy Mostostal Warszawa w 2021 r. przyczyniły się do umocnienia naszej pozycji jako jednego z liderów polskiego budownictwa. Mimo wyzwań związanych z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2, a także jej gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami, utrzymaliśmy naszą Grupę w bardzo dobrej kondycji. To kolejny dowód naszego potencjału organizacyjnego,

Czytaj dalej
08 listopada 2021

Za 3 kwartały 2021 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 882 mln zł i wypracowała zysk brutto w wysokości 26 mln zł.

21 września 2021

W I półroczu 2021 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 556 mln zł i wypracowała zysk brutto w wysokości 24 mln zł. Zadłużenie finansowe uległo znacznemu zmniejszeniu w wyniku spłaty pożyczki w wysokości 71 mln zł. Pozycja gotówkowa Grupy na koniec I półrocza 2021 roku utrzymała się na poziomie 144 mln zł, co w połączeniu

24 maj 2021

W I kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 210 mln zł i wypracowała zysk brutto w wysokości 3 mln zł. 

Czytaj dalej
20 kwietnia 2021

Rok 2020, z uwagi na swoją nieprzewidywalność wywołaną pandemią koronawirusa, stanowił wyzwanie dla branży budowlanej. Jednakże Grupa Mostostal Warszawa skutecznie przezwyciężała napotkane trudności, optymalnie wykorzystując swój potencjał organizacyjny, kadrowy, techniczny i finansowy.

23 listopada 2020

W okresie 3 kwartałów 2020 roku Grupa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 1.021 mln zł i zysk brutto 6,5 mln zł. Pomimo pandemii koronawirusa Grupa utrzymała zadawalający poziom pozycji gotówkowej, który połączony z silnym potencjałem produkcyjnym daje obiecujące perspektywy na najbliższe miesiące.

30 września 2020

Pierwsze półrocze 2020 r. przyniosło Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa przychody ze sprzedaży w kwocie 672 mln zł i zysk brutto 2 mln zł. Grupa utrzymała zadawalający poziom pozycji gotówkowej, który połączony z zachowanym, mimo pandemii koronawirusa, silnym potencjałem produkcyjnym daje obiecujące perspektywy na najbliższe miesiące.

21 kwietnia 2020

Grupa Mostostal Warszawa w 2019 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1,3 mld zł. Zysk brutto w wysokości 8,1 mln zł, a także wysoki poziom pozycji gotówkowej, połączony z zachowanym, mimo pandemii koronawirusa, silnym potencjałem produkcyjnym dają dobre perspektywy na najbliższe miesiące.

Czytaj dalej
29 listopada 2019

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa w okresie 9 miesięcy 2019 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 926 mln zł oraz zanotowała stratę netto w kwocie 13 mln zł.

Czytaj dalej