Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Komunikaty

29 maja 2024

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa za okres 3 miesięcy 2024 roku wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 290 mln zł (w analogicznym okresie 2023 roku przychody wyniosły 317 mln zł) i wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 12 mln zł (w analogicznym okresie 2023 roku zysk ze sprzedaży wyniósł 19 mln zł). W I kwartale 2024 roku Grupa Kapitałowa zanotowała stratę brutto w kwocie 6 mln zł (w

Czytaj dalej
26 kwietnia 2024

W 2023 r. Grupa Mostostal Warszawa stabilnie realizowała swoje cele, wykonując projekty we wszystkich segmentach budownictwa i pogłębiając dywersyfikację prowadzonej działalności. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników i konsekwentnie realizowanej strategii.

Czytaj dalej
29 listopada 2023

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa za okres 9 miesięcy 2023 roku wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 1.224 mln zł (w analogicznym okresie 2022 roku przychody wyniosły 1.171 mln zł) i wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 65 mln zł (w analogicznym okresie 2022 roku zysk ze sprzedaży wyniósł 81 mln zł) oraz zysk brutto na poziomie 9,6 mln zł (w analogicznym okresie

Czytaj dalej
29 września 2023

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa za okres 6 miesięcy 2023 roku wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 775 mln zł (w analogicznym okresie 2022 roku przychody wyniosły 716 mln zł) i wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 43 mln zł (w analogicznym okresie 2022 roku zysk ze sprzedaży wyniósł 39 mln zł) oraz zysk brutto na poziomie 6,5 mln zł (w analogicznym okresie 2022 roku zysk brutto wyniósł 1,4

Czytaj dalej
30 maja 2023

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa za okres 3 miesięcy 2023 roku wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 317 mln zł (w analogicznym okresie 2022 roku przychody wyniosły 301 mln zł) i wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 19 mln zł (w analogicznym okresie 2022 roku zysk ze sprzedaży wyniósł 22 mln zł) oraz zysk brutto na poziomie 0,7 mln zł (w analogicznym okresie 2022 roku zysk brutto wyniósł 4,6

Czytaj dalej
26 kwietnia 2023

W roku 2022 Mostostal Warszawa umocnił swoją pozycję wśród podmiotów rynku budowlanego. Rekordowa kontraktacja, dalsza dywersyfikacja działalności we wszystkich obszarach budownictwa, większe przychody oraz marże to tylko niektóre ze wskaźników dobrej kondycji Spółki i Grupy Kapitałowej. 

Czytaj dalej
21 listopada 2022

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa za okres 9 miesięcy 2022 roku wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 1.171 mln zł (w analogicznym okresie 2021 roku przychody wyniosły 882 mln zł) i wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 81 mln zł (w analogicznym okresie 2021 roku zysk ze sprzedaży wyniósł 80 mln zł) oraz zysk brutto na poziomie 16 mln zł (w analogicznym okresie 2021 roku zysk brutto wyniósł 26

Czytaj dalej
27 września 2022

W I półroczu 2022 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 716 mln zł (556 mln zł w I półroczu 2021 r.) i wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 39 mln zł (56 mln zł w I półroczu 2021 r.) oraz zysk brutto na poziomie 1 mln zł (24 mln zł w I półroczu 2021 r.). Pozycja gotówkowa Grupy

Czytaj dalej
24 maja 2022

W I kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 301 mln zł (210 mln zł w I kw. 2021 r.) i wypracowała zysk ze sprzedaży w wysokości 22 mln zł (20 mln zł w I kw. 2021 r.) oraz zysk brutto na poziomie 5 mln zł (3 mln zł w I kw. 2021 r.). Pozycja gotówkowa Grupy Kapitałowej na koniec I kwartału 2022 roku wyniosła 156 mln zł. Zatrudnienie

Czytaj dalej
15 kwietnia 2022

Wspólny wysiłek i zaangażowanie pracowników Grupy Mostostal Warszawa w 2021 r. przyczyniły się do umocnienia naszej pozycji jako jednego z liderów polskiego budownictwa. Mimo wyzwań związanych z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2, a także jej gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami, utrzymaliśmy naszą Grupę w bardzo dobrej kondycji. To kolejny dowód naszego potencjału organizacyjnego,

Czytaj dalej
08 listopada 2021

Za 3 kwartały 2021 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 882 mln zł i wypracowała zysk brutto w wysokości 26 mln zł.

Czytaj dalej
21 września 2021

W I półroczu 2021 roku Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa wygenerowała przychody ze sprzedaży w kwocie 556 mln zł i wypracowała zysk brutto w wysokości 24 mln zł. Zadłużenie finansowe uległo znacznemu zmniejszeniu w wyniku spłaty pożyczki w wysokości 71 mln zł. Pozycja gotówkowa Grupy na koniec I półrocza 2021 roku utrzymała się na poziomie 144 mln zł, co w połączeniu

Czytaj dalej