Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Budownictwo infrastrukturalne i drogowe

Obejmuje budowę mostów, wiaduktów, estakad, skrzyżowań wielopoziomowych, a także budowli podziemnych, w tym tuneli oraz obiektów dla metra. Spółka oferuje również modernizację i budowę dróg krajowych, wojewódzkich, ekspresowych, autostrad, budowę elementów miejskiej infrastruktury komunikacyjnej oraz realizacje dla kolejnictwa.