Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Kalendarium

listopad292022
Raport jednostkowy i raport skonsolidowany za III kwartał 2022 roku
wrzesień302022
Raport jednostkowy i raport skonsolidowany za I półrocze 2022 roku
maj242022
Raport jednostkowy i raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku
maj232022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
kwiecień152022
Raport jednostkowy i raport skonsolidowany za 2021 rok