Farma fotowoltaiczna PV Janikowo

Wartość kontraktu: 28,79 mln zł netto
Termin realizacji: 30 września 2025

Projekt zostanie wykonany w formule „pod klucz” (poza dostawą paneli) i obejmuje realizację infrastruktury budowlanej, drogowej, elektrycznej, energetycznej i teletechnicznej dla PV Janikowo (k. Inowrocławia). W ramach zadania planowana jest też rozbudowa istniejącego GPO.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej dla PV Janikowo to pierwszy polski projekt hybrydowy, który zakłada podłączenie dwóch niezależnych instalacji OZE (Farmy Fotowoltaicznej i Wiatrowej) do jednego źródła mocy. W tym celu zostaną zastosowane technologie modułów bifacjalnych oraz trackerów tj. konstrukcji ruchomych, podążających za słońcem.

Elektrownia będzie składać się z 30,500 paneli. Realizacja zasadniczej części kontraktu planowana jest na 30 września 2025 roku.

Uzyskanie końcowego pozwolenia na użytkowanie w zakresie operatora sieci oraz protokół odbioru końcowego (uzyskanie FON) ma nastąpić do 30 września 2026 r.

Wybrane realizacje