Ekologiczne

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach wraz z dostawą sprzętu

Wartość kontraktu: 47,4 mln zł brutto
Termin realizacji: 20 miesięcy

W sercu ZUO znajduje się wielofunkcyjna hala, a w niej dwa najbardziej istotne z punktu widzenia zmniejszania ilości składowanych odpadów elementy:

  • sortownia – hala, do której przywożone będą wszystkie odpady 
  • oraz kompostownia czyli miejsce gdzie trafią odpady organiczne.

Instalacja wyposażona jest w najnowocześniejszą technologię do sortowania i przetwarzania odpadów. Spełnia standard BAT (Best Available Technique), służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych Unii Europejskiej. Zastosowane rozwiązania pozwalają na „odzyskanie” z odpadów nawet 60% ich masy. Do 1,5 hektarowej kwatery balastu przekazane zostanie mniej niż 40% wszystkich odpadów komunalnych przyjętych do zakładu.

Na teren składowiska śmieci z powiatów myślenickiego i limanowskiego – w sumie 60 tys. ton śmieci rocznie. Niecka wystarczy na 15 lat.

Budowa ZUO kosztowała ponad 47 mln zł, ponad 26 mln zł pochodziło z dofinansowania w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 18 mln zł z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie i 4 mln zł. z gminnego budżetu.

Data podpisania umowy:10 listopada 2010 r.
Data otwarcia zakładu: 18 maja 2012 r.

  • Inwestor: Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. w Myślenicach
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A./Acciona Infraetructuras SA
  • Wartość kontraktu: 47,4 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2011–2012
  • Kraj: Polska
  • Województwo: mazowieckie
Wybrane realizacje