Energetyczne

Budowa Bloku Energetycznego opalanego biomasą o mocy 20 Mwe w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

Wartość kontraktu: 245,94 mln zł brutto
Termin realizacji: 20 miesięcy

Budowa bloku energetycznego w Elektrociepłowni w Elblągu to jedna z najnowocześniejszych tego typu inwestycji w Europie i jedyna taka w Polsce! Dzięki niej aż 40% energii zużywanej przez miasto pochodziło będzie ze źródeł odnawialnych.
Nowopowstały blok opalany biomasą o mocy 20 MW, produkował będzie „zieloną energię”oraz ciepło. Za paliwo posłużą pelety ze słomy. Rocznie elektrociepłownia zużyje 136 tys. ton surowca, który pozyska w regionie lub zza wschodniej granicy za pośrednictwem Portu Morskiego w Elblągu.

Instalacja wyposażona zostanie m.in. w kocioł parowy z rusztem o wydajności 90 ton pary na godzinę, turbogenerator o mocy 20 MWe oraz wymiennik ciepłowniczy o mocy 30 MWt. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie ok.165 tys. MWh oraz 796 tys. GJ ciepła. Co więcej, inwestycja nie tylko zwiększy ilość wyprodukowanej przez spółkę energii, ale i ograniczy emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 155 tys. ton rocznie.
Czas realizacji: 17 czerwca 2014 r.
Data zawarcia umowy: 25 marca 2011 r.
Lokalizacja: ul. Elektryczna, w miejscu obecnego zbiornika mazutu.

Kontrakt poprowadzi Pion Energii Odnawialnej, Obszaru Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej.

  • Inwestor: ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 245,94 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2011-2014
  • Kraj: Polska
  • Województwo: warmińsko-mazurskie
Wybrane realizacje