Energetyczne

Budowa Układu Odzysku Ciepła ze spalin kotła biomasowego K6 w Elektrociepłowni Białystok S.A

Wartość kontraktu: 31,36 mln zł brutto

Układ Odzysku Ciepła ze spalin kotła biomasowego K6 w Elektrociepłowni Białystok.

W dniu 23 lutego br. ze specjalnym udziałem pana Jana Olssona – Ambasadora ds. Ekologii szwedzkiego rządu, przedstawicieli Ambasady Szwecji, w obecności inwestora, konsorcjum wykonawczego, władz i mediów nastąpiło uroczyste przekazanie do użytku Układu Odzysku Ciepła ze spalin kotła biomasowego K6 w Elektrociepłowni Białystok.
Zainstalowany w Elektrociepłowni Układ Odzysku Ciepła jest pierwszą w Polsce instalacją odzysku ciepła ze spalin mokrych. Instalacja pozwala zaoszczędzić traconą dotychczas do atmosfery energię, w postaci gazów spalinowych wyrzucanych przez komin i zwiększy produkcję ciepła w kogeneracji poprzez zmniejszenie tzw. „straty wylotowej". Odzysk energii polega na odebraniu ciepła skraplania wilgoci zawartej w spalinach i przekazaniu do sieci ciepłowniczej. Moc nominalna instalacji to 18,4 MW. Przewidywana roczna produkcja ciepła to 385.697 GJ. Nowatorska w Polsce technologia jest stosowana z powodzeniem w Skandynawii w spalarniach śmieci i kotłach opalanych biomasą. 

„Układ Odzysku Ciepła ze spalin kotła biomasowego K6 dla Elektrociepłowni Białystok to instalacja proekologiczna zaprojektowana wg nowatorskiej technologii naszego szwedzkiego partnera, pierwsza tego typu w Polsce. Biorąc pod uwagę wyrażane przez Zamawiającego zadowolenie ze zrealizowanej inwestycji oraz pozytywne wyniki pomiarów parametrów gwarantowanych - założony w Umowie odzysk ciepła na poziomie 18,69 MW został przekroczony o ok. 10% - istnieje szansa iż podobne proekologiczne instalacje będą powstawać również w innych miejscach w Polsce” – powiedział Jose Angel Andres Lopez, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Mostostal Warszawa SA.

W zależności od warunków pracy, układ odzysku ciepła pracuje z mocą cieplną wynoszącą 10-18 MW. W zależności od czasu pracy instalacji w ciągu roku pozwala on wyprodukować 175 000 -385000 GJ ciepła bez konieczności dodatkowego wkładu paliwa. W okresie zimowym ciepło z UOC pozwoli zmniejszyć zużycie węgla w istniejących kotłach, co przyczyni się do redukcji emisji CO2 do atmosfery. Szacowane zmniejszenie emisji dwutlenku węgla wynosi ok.20 000 ton/r. 

 

  • Inwestor: Elektrociepłownia Białystok
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA/Radscan Intervex Polska Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: 31,36 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2013-2014
  • Kraj: Polska
  • Województwo: podlaskie
Wybrane realizacje