Energetyczne

Budowa instalacji podawania biomasy do przebudowanego kotła OF-135 w EC Tychy

Wartość kontraktu: 37,45 mln zł brutto
Termin realizacji: 20 miesięcy

Zakres prac obejmuje budowę instalacji rozładunku, magazynowania i transportu biomasy do kotła fluidalnego OF-135, przystosowanego do spalania biomasy w 100%. W ramach kontraktu powstaną zbiorniki magazynowe o łącznej pojemności 11 300 m3 wraz z kompletną instalacją rozładunku i transportu biomasy do zasobników przykotłowych.

Termin podpisania umowy: 16 maja 2011 r.
Wartość umowy: 37,45 mln zł brutto
Termin zakończenia realizacji: 31.12.2012 r.

  • Inwestor: Elektrociepłownia Tychy SA
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa - lider/ Remka SA/ Erbud Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: 37,45 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2011-2012
  • Kraj: Polska
  • Województwo: śląskie
Wybrane realizacje