Ekologiczne

Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Tychach

Wartość kontraktu: 150,83 mln zł brutto

Umowa na realizację zadania zawarta została 28 lutego 2007.

Zakres prac obejmował budowę około 82,6 km nowych kanałów sanitarnych i deszczowych oraz wykonanie robót odtworzeniowych, rowów melioracyjnych i cieków na terenie dzielnic: Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice. Stanowiła ona jedno z sześciu zadań projektu "Gospodarka Ściekowa w Tychach". Mostostal dokonał również modernizacji przeszło 13,8 km cieków terenowych. Natomiast kolidujące z budową nowej sieci wodociągi zostały wymienione na nowoczesne, wykonane z polietylu. Do sieci kanalizacyjnej zostały podłączone gospodarstwa około 4 tys. mieszkańców.

  • Inwestor: Gmina Tychy
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A./Zakład Ogólnobudowlany Hydrobiel Stefan Bielawski
  • Wartość kontraktu: 150,83 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2007–2010
  • Kraj: Polska
  • Województwo: śląskie
Wybrane realizacje