Walne Zgromadzenie

W tej sekcji serwisu internetowego znajdują się informacje oraz dokumenty dotyczące organizacji, przebiegu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mostostal Warszawa S.A. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29.08.2019

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 sierpnia 2019 roku, na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa.

 

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.08.2019

Nagranie z NWZ 29.08.2019 r.

http://ucstream.pl/mostostal/20190829

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10.06.2019

Zarząd Mostostal Warszawa SA w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 czerwca 2019 roku, na godzinę 12:00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.06.2019

ZWZ 10.06.2019 r. nagranie

Nagranie z ZWZ 10.06.2019 r. 

http://ucstream.pl/mostostal/20190610

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla akcjonariuszy