Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Budownictwo energetyczne

Budownictwo energetyczne obejmuje usługi w zakresie budowy obiektów energetycznych „pod klucz” w oparciu o paliwa kopalne, a także usługi projektowe, remontów i modernizacji, montażu kotłów energetycznych, montażu turbozespołów, projektów budowy nowych mocy wytwórczych.