Ekologiczne

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierżążnie i Borowie

Wartość kontraktu: 23 mln zł brutto

Umowa na realizację zadania zawarta została 29 września 2009 r.

Kontraktu obejmował:

 • wykonanie sieci grawitacyjno-tłocznej kanalizacji sanitarnej w wykopach otwartych wraz z odwodnieniem wykopów,
 • wykonanie kanalizacji metodą bezwykopową - przecisku lub przewiertu sterowanego,
 • budowę przepompowni ścieków z zagospodarowaniem i rozruchem,
 • wykonanie zasilania elektrycznego, sterowania i monitorowania przepompowni,
 • zabezpieczenie budowy, roboty rozbiórkowe, organizację ruchu, odbudowę pasa montażowego, próby montażowe i rozruch.

Łączna długość kanalizacji sanitarnej do wykonania wynosiła około 30.128 mb

 • Inwestor: Gmina Kartuzy
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
 • Wartość kontraktu: 23 mln zł
 • Okres realizacji: w latach 2009–2010
 • Kraj: Polska
 • Województwo: pomorskie
Wybrane realizacje