Ekologiczne

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie-Koźlu

Wartość kontraktu: 31,56 mln zł brutto

Umowa na realizację zadania zawarta została 22 września 2006 roku.

Zakres prac obejmował modernizację oczyszczalni ścieków i zarządzania osadami, wydłużenie systemu rozprowadzania wody, zamknięcie dwóch zakładów uzdatniania wody pitnej. Zadanie było wykonywane w ramach Projektu Nr 2003/PL/16/P/PE/046 - Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie-Koźlu.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską, w ramach Funduszu Spójności - "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie - Koźlu". Realizacja tego przedsięwzięcia stanowiła jedno z działań zmierzających do dostosowania obiektów ochrony środowiska do wymogów UE.

Za realizację odpowiadał oddział ds. Inżynierii Środowiska.

  • Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie - Koźlu Sp. z o.o.
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A./Siemens Water Technologies S.p.A/P.U.P.
  • Wartość kontraktu: 31,56 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2006–2010
  • Kraj: Polska
  • Województwo: opolskie
Wybrane realizacje