Ekologiczne

Remont jazu i śluzy Perkuć wraz z mostami drogowymi w km 63+000 Kanału Augustowskiego, gm. Płaska, pow. Augustów, woj. podlaskie

Wartość kontraktu: 5,9 mln zł brutto
Termin realizacji: 30 miesięcy

Realizacja inwestycji trwała blisko 2,5 roku (05.2010 r. - 11.2012 r.). Głównym założeniem remontu była nie tylko poprawa stanu technicznego konstrukcji jazu - dostosowanie jego wyglądu do tego typu obiektów Kanału Augustowskiego, ale i przywrócenie mu pierwotnej, historycznej formy. Nowa elewacja nawiązuje symbolicznie do barw narodowych, wyłożona jest czerwoną, wzmocnioną cegłą łączoną z białym piaskowcem.

Dzięki remontowi śluza została dostosowana do współczesnych przepisów i potrzeb, przy ograniczeniu znaczących zmian historycznych i estetycznych wartości samego obiektu, jak i jego otoczenia.

Dziesiąta śluza na kanale Augustowskim jest zabytkiem unikatowym nie tylko w skali krajowej, ale i europejskiej. Jest to kunszt sztuki inżynierskiej tamtego okresu. Wybudowana została w latach 30-tych XIX w. przez ppor. Juliana Piędzickiego pomiędzy jeziorem Krzywym, a jeziorem Mikaszewo.

Dane techniczne:
Położenie: 63 kilometr kanału Augustowskiego
Różnica poziomów: 2,91 m
Długość: 43,5 m
Szerokość: 6,02 m
Wrota: drewniane

Za przebieg inwestycji odpowiadali hydrotechnicy z Obszaru Ochrony Środowiska i Energetyki Odnawialnej Mostostalu Warszawa.

Data podpisania umowy: 20.06.2010 r.
Termin zakończenia kontraktu: 10.12.2012 r.

  • Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 5,9 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2010–2012
  • Kraj: Polska
  • Województwo: podlaskie
Wybrane realizacje