Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Ekologiczne

Budowa instalacji podawania biomasy do przebudowanego kotła OF-135 w EC Tychy
Energetyczne
Wartość kontraktu: 37,45 mln zł brutto
Termin realizacji: 20 miesięcy
Budowa Bloku Energetycznego opalanego biomasą o mocy 20 Mwe w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.
Energetyczne
Wartość kontraktu: 245,94 mln zł brutto
Termin realizacji: 20 miesięcy
Rozbudowa istniejącej kotłowni węglowej o kocioł na biopaliwo o mocy około 3MW w technologii ścian szczelinowych
Energetyczne
Zaprojektowanie i budowę pozamłynowej instalacji podawania biomasy do kotłów w El. B
Energetyczne
Wartość kontraktu: 44,05 mln zł brutto
Termin realizacji: 15 miesięcy
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach wraz z dostawą sprzętu
Ekologiczne
Wartość kontraktu: 47,4 mln zł brutto
Termin realizacji: 20 miesięcy
Instalacja odsiarczania spalin w EC Huty Miedzi „Głogów
Energetyczne
Wartość kontraktu: 50 mln zł brutto
Budowa instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów w Katowicach
Ekologiczne
Hala sortowni odpadów komunalnych dla MZO w Pruszkowie k. Warszawy
Ekologiczne
Powierzchnia całkowita: 2000 m2
Wartość kontraktu: 2,1 mln zł brutto
Modernizacja i rozbudowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Krośnie
Ekologiczne
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej
Ekologiczne
Wartość kontraktu: 69,5 mln zł brutto
Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu
Ekologiczne
Wartość kontraktu: 59 mln zł brutto
Termin realizacji: 36 miesięcy