Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Inwestycja w zrównoważony rozwój

Jesteśmy i działamy tu i teraz, podnosząc jakość życia nas wszystkich

Społeczna odpowiedzialność biznesu na stałe wpisuje się w strategię biznesową i filozofię działania Mostostal Warszawa. Wszystkie inwestycje firmy realizowane są z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Stale poszukując nowych rozwiązań Mostostal Warszawa wykorzystuje najnowsze technologie, starając się minimalizować wpływ swoich działań na środowisko naturalne. Firma aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa pracy i innowacyjnej działalności na polu badawczym.