Ekologiczne

Trześniówka II - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Trześniówki

Wartość kontraktu: 8,66 mln zł brutto
Termin realizacji: 24 miesiące

Zakres prac powierzony Mostostalowi obejmował realizację obiektu p.n. "Trześniówka II - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Trześniówki na dł. 3,95 km w m.: Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg".

Data zawarcia umowy: 20 października 2009 r.
Data zakończenia inwestycji: 30 września 2011 r.

  • Inwestor: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A. - lider/Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Grażyna Janik, Roman Kuś Sp. j.
  • Wartość kontraktu: 8,66 mln zł
  • Okres realizacji: lata 2009–2011
  • Kraj: Polska
  • Województwo: śląskie
Wybrane realizacje