Ekologiczne

Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich

Wartość kontraktu: 67,2 mln zł brutto


Wartość brutto poszczególnych kontraktów to:
I: 15 775 072,64 zł
II: 13 320 070,68 zł
IV: 38 069 407,37 zł

CZĘŚĆ I:
Zadanie nr 1 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna dla osiedla Zawada-Brzeziny w Nowym Sączu.

CZĘŚĆ II:
Zadanie nr 2 - Kolektor sanitarny wraz z siecią kanalizacyjną rozdzielczą oraz rozdzielczą siecią wodociągową dla osiedla Jamnica w Nowym Sączu.
Zadanie nr 3 - Rozdzielcza sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ul. Graniczna-Bielowicka.
Zadanie nr 4 - Magistrala dosyłowa do zbiornika „Zawada" miasto Nowy Sącz.
Zadanie nr 5 - Zbiornik wyrównawczy „Poręba" miasto Nowy Sącz.
Zadanie nr 6 - Sieć wodociągowa i kanalizacyjna dla osiedla Błonia - miasto Nowy Sącz.

CZĘŚĆ IV:
Zadanie nr 7 - Kanalizacja dla osiedla Cyganowice w Starym Sączu - miasto i gmina Stary Sącz.
Zadanie nr 8 - Kanalizacja w Łazach Biegonickich - miasto i gmina Stary Sącz.
Zadanie nr 9 - Kolektor sanitarny B, Stary Sącz-Nowy Sącz, ul. Elektrodowa - miasto i gmina Stary Sącz.
Zadanie nr 13 - Sieć wodociągowa i kanalizacyjna dla osiedla Jana Pawła II w Starym Sączu - miasto i gmina Stary Sącz.
Zadanie nr 14 - Kanalizacja w Barcicach - miasto i gmina Stary Sącz.

Za realizację projektu odpowiedzialny był Region Południe.

Wmowa na realizcję kontraktu podpisana została 15 lipca 2010 r.

  • Inwestor: Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA / Acciona Infraestructuras SA
  • Wartość kontraktu: 67,2 mln zł
  • Okres realizacji: lata 2010–2011
  • Kraj: Polska
  • Województwo: małopolskie
Wybrane realizacje