Ekologiczne

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Zakroczymiu

Wartość kontraktu: 1,5 mln zł

Zakres zadania obejmował wykonanie prac budowlano-montażowych przy rozbudowie składowiska osadu nadmiernego, pompowni oraz stacji PIX, jak również dostawę linii odwodnienia oraz instalacji higienizacji osadu. Wszystkie roboty były prowadzone przy pracującym obiekcie. Docelowo oczyszczalnia osiągnie przepustowość 1 750 m3 ścieków na dobę.

  • Inwestor: Gmina Zakroczym
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 1,5 mln zł
  • Okres realizacji: 2005 r.
  • Kraj: Polska
  • Województwo: mazowieckie
Wybrane realizacje