Ekologiczne

Modernizacja Wodociągu Północnego w Wieliszewie

Wartość kontraktu: 105 mln zł brutto

Inwestycja ta jest częścią szerszego projektu o nazwie:„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”, którego celem jest poprawa jakości stołecznej wody tak, aby spełniała ona najwyższe standardy jakościowe obowiązujące w UE.

W pierwszej kolejności wykonane zostały roboty przygotowawcze ziemne oraz drogi technologiczne.

Nowy obiekt, który stanął na terenie Zakładu Wodociągu Północnego w Wieliszewie, jest pierwszym w Polsce, w którym do uzdatniania wody stosuje się technologię flotacji ciśnieniowej.

Odbiór końcowy odbył się 28 czerwca 2010 r., a uroczyste otwarcie budynku miało miejsce 1 lipca.

  • Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA, Seen Technologie Sp z o.o., Energotechnika Sp. z o.o.
  • Wartość kontraktu: 105 mln zł
  • Okres realizacji:lata 2008–2010
  • Kraj: Polska
  • Województwo: mazowieckie
Wybrane realizacje