Energetyczne

Ekologiczny blok energetyczny na biomasę w elektrociepłowni w Elblągu

Wartość kontraktu: 42,5 mln zł brutto

Dnia 1 lipca br. Mostostal Warszawa przekazał do eksploatacji blok energetyczny opalany biomasą o mocy 20 MWe inwestorowi ENERGA Kogeneracja w Elblągu. Blok energetyczny produkuje „zieloną” energię elektryczną oraz ciepło na potrzeby mieszkańców Elbląga.

Instalacja wyposażona jest między innymi w turbogenerator o mocy elektrycznej 25 MWe oraz kocioł parowy z rusztem o wydajności 90 ton pary na godzinę. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej to około 165 tysięcy MWh oraz ciepła około 796 tysięcy GJ. Planowane zużycie biomasy to około 135 tysięcy ton rocznie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym zastosowanym w wybudowanej przez nas instalacji emisja dwutlenku węgla została ograniczona o około 155 tysięcy ton rocznie. 

Dzięki wykorzystaniu w procesie spalania biomasy w postaci pelet ze słomy wytworzył się popyt na słomę jako surowca służącego do ich produkcji. Oznacza to wzrost aktywności gospodarczej w regionie oraz zwiększenie przychodów pochodzących z produkcji słomy. Nie bez znaczenia jest również możliwość powstania nowych miejsc pracy w zakładach produkujących pelety na potrzeby nowego bloku energetycznego.

Realizacja budowy nowego bloku spalającego biomasę w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. ma obecnie pozytywny wpływ na wiele istotnych dla mieszkańców Elbląga oraz regionu spraw, w wymiarze finansowym, ekologicznym oraz wizerunkowym.

  • Inwestor: ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 42,5 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2011–2014 
Wybrane realizacje