Ekologiczne

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku

Wartość kontraktu: 275 mln zł brutto

W ramach inwestycji Konsorcjum zaprojektuje i zbuduje zakład unieszkodliwiania odpadów, oczyszczalnię ścieków i powietrza oraz podda rekultywacji dwa stare składowiska. Inwestycja obsłuży miasto oraz 17 okolicznych gmin. (blisko 400 tysięcy mieszkańców).

Obecnie w Promniku składowanych jest 1,5 mln ton odpadów komunalnych, a usypana z nich góra ma 24 metry wysokości. To najwyższe wzgórze w okolicy. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów uniemożliwi powstanie kolejnej hałdy, a odpowiednio zagospodaruje odebrane śmieci.
Planowane przedsięwzięcie obejmuje:
1. Budowę Tymczasowej Kompostowni Pryzmowej na terenie czynnej kwatery SO-Promnik [TKP]:

 • place, drogi, mury oporowe, magazyn surowców wtórnych
 • dostawa maszyn i urządzeń linii sortowniczej
 • uruchomienie i rozruch

2. Budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku [ZUO-Promnik]:

 • hala przyjęć odpadów wraz z sortownią
 • moduł suchej fermentacji z gospodarką biogazem
 • kompostownia dynamiczna
 • oczyszczalnia ścieków
 • budynek socjalny, place, drogi , zagospodarowanie terenu

3. Rekultywację Składowiska Odpadów w Promniku [SO-Promnik]:

 • elementy zamknięcia i rekultywacji nieczynnej I-ej kwatery składowiska
 • zamknięcie i rekultywację kwatery II składowiska odpadów

W ramach umowy Mostostal zaprojektuje i wykona w/w zadania, w tym układy technologiczne, o parametrach zapewniających osiągnięcie spodziewanych efektów redukcji odpadów oraz umożliwiające niezawodną i optymalną ekonomicznie eksploatację.

Technologia suchej fermentacji odpadów biodegradowalnych.
Aż 75 procent opadów, które trafią na wysypisko będzie można przerobić, odzyskać surowce wtórne albo uzyskać paliwo i kompost. W zakładzie powstanie nowoczesna linia do sortowania śmieci, z których odzyskiwane będą metale, plastik i makulatura. Z pozostałych odpadów wytworzone zostanie paliwo do cementowni. Odpady biologiczne trafią do urządzeń fermentacji metanowej. Uzyskane ciepło i prąd do własnych celów wykorzysta Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami.

 • Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Kielcach Sp. z o.o.
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA i Acciona Infraestructuras SA
 • Wartość kontraktu: 275 mln zł
 • Okres realizacji: lata 2012-2016
 • Kraj: Polska
 • Województwo: świętokrzyskie
Wybrane realizacje