Ekologiczne

Budowa pompowni przewałowej wód burzowych na kanale burzowym odprowadzającym wody z zespołu "Saska Kępa" wraz z infrastrukturą w Warszawie na terenie dzielnicy Praga Południe

Wartość kontraktu: 12 mln zł brutto
Termin realizacji: 18 miesięcy

Obiekt jest w pełni bezobsługowy.

Inwestycja objęła budowę:

  • pompowni ścieków i komory zasuw połączonych ze sobą dwoma rurociągami technologicznymi z żywic poliestrowych DN 2000 mm,
  • stacji transformatorowej, rozdzielni SN, nN z węzłem sanitarno-socjalnym
  • oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Przepompownia właściwa z przylegającą do niej komorą rozprężną stanowi żelbetową konstrukcję o wymiarach 15x11,8 m i grubości ścian i stropów 60 cm. Sięga 11 m wysokości, z czego 10,2 m znajduje się poniżej terenu. Podczas realizacji użyto ponad 800 m³ betonu. W skład zasadniczego wyposażenia technologicznego weszły cztery pompy śmigłowe AMACAN PA4 zabudowane w szybach rurowych o wydajności 2800l/s każda i mocy silnika 310 kW.
Dopływ i odpływ wód burzowych do pompowni z komory zasuw zlokalizowany został przy pompowni na kanale burzowym. Ścieki tłoczone są do komory rozprężnej rurociągami tłocznymi.

Łączna wydajność pompowni wynosi 11 200 l/s, łączna moc silników przekracza 1 MW. Obiekt jest w pełni zautomatyzowany oraz zintegrowany systemowo za pomocą łączy bezprzewodowych z przepompownią ścieków „Saska Kępa”, będącą strategicznym obiektem podczas intensywnych opadów atmosferycznych i nagłych roztopów śniegu stolicy.

Komora zasuw mierzy 5,2x11,7 m. Jej całkowita wysokość to 7,38 m, z czego nad powierzchnię terenu wznosi się jedynie 0,4 m. Do jej wybudowania zużyto ponad 200m³ betonu. Komora została wybudowana na czynnym kolektorze burzowym o średnicy 2 m. Jej główne wyposażenie tworzą cztery zasuwy płytowe 2x2 m z napędem elektrycznymi oraz klapa zwrotna o średnicy DN 2000 mm. Obiekty stanowią szczelne „wanny” gdyż pompownia zlokalizowana jest na terenie o bardzo wysokim poziomie wód gruntowych, a zagłębienie tych obiektów wynosi odpowiednio 10,2 m i 7 m poniżej terenu.

Data podpisania umowy: 08.12.2010 r.
Termin zakończenia budowy: 15.05.2010 r.

  • Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 12 mln zł
  • Okres realizacji: lata 2010–2012
  • Kraj: Polska
  • Województwo: mazowieckie
Wybrane realizacje