Ekologiczne

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap

Wartość kontraktu: 7 mln zł brutto
Termin realizacji: 29 miesięcy

W zakres naszych prac weszły:

 • budowa zapory czołowej i jazu piętrzącego w km 64+300 rzeki Gołdap,
 • ukształtowanie zbiornika retencyjnego o powierzchni 23,8 ha,
 • budowa przepławki dla ryb,
 • drenaż opaskowy wokół budynków zagłębionych poniżej przewidywanego poziomu wód, gruntowych wraz z przepompownią i wylotami drenarskimi,
 • budowa zjazdu z drogi publicznej wraz z drogą dojazdową do jazu,
 • przebudowa linii napowietrznej nad rzeką Gołdap i wykonanie przyłączy elektrycznych do pompowni wód gruntowych.

Data podpisania umowy: 22 lipca 2010 r.
Data oddania obiektu: 24 października 2012 r.

 • Inwestor: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa
 • Wartość kontraktu: 7 mln zł
 • Okres realizacji: lata 2010–2012
 • Kraj: Polska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
Wybrane realizacje