Ekologiczne

Przystań rybacka w Mechelinkach

Wartość kontraktu: 12 mln zł brutto

W zakres projektu wchodziła rozbudowa i wyposażenie morskiej przystani rybackiej w Mechelinkach. W ramach projektu, między innymi, wykonano:

 1. budowę dwukondygnacyjnego budynku warsztatowo-socjalnego o powierzchni użytkowej ok. 270m2,
 2. budowę jednokondygnacyjnego budynku sprzedaży bezpośredniej ryb o powierzchni użytkowej ok. 270 m2,
  - budowę boksów na osprzęt rybacki (pięć budynków o powierzchni ok. 90 m2 każdy),
 3. budowę żelbetowego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o pojemności ok. 100 m3;
 4. budowę pomostu żelbetowego o długości ok. 175 metrów, szerokości 4,5 metra, rzędnej drewnianego pokładu +3 m.n.p.m. posadowionego na dwupalowych podporach o rozstawie 10,00 metrów, zwieńczonych żelbetowym oczepem wraz z wyposażeniem,
 5. budowę stalowego pomostu pomocniczego,
 6. budowę przystani rybackiej, którą tworzą: falochrony pływające mocowane do pali stalowych o Ø 711/12,5 mm,
 7. budowę odcinka wału przeciwsztormowego o długości ok. 206,5 m metrów, rzędnej korony wału +3,5 m n.p.m., szerokości korony wału 4 metry i nachyleniu skarpy odwodnej 1:3,
 8. budowę fundamentów wciągarek i rolek (zespołów głowic z przewłokami) wbudowanych w wał od strony lądu w formie płyt żelbetowych posadowionych na prefabrykowanych palach żelbetowych z żelbetową ścieżką umożliwiającą komunikację pomiędzy fundamentami.
 • Inwestor: Urząd Gminy Kosakowo
 • Wykonawca:
 • Wartość kontraktu: 12 mln zł
 • Okres realizacji: lata 2012–2013 
 • Kraj: Polska
 • Województwo: pomorskie
Wybrane realizacje