Ekologiczne

Zakład Uzdatniania Wody „Sieniawa”

Wartość kontraktu: 16 mln zł brutto

ZUW w Sieniawie jest jednym z trzech zakładów (oprócz Iskrzyni i Szczepańcowej) zaopatrujących w wodę mieszkańców Krosna i jego najbliższych okolic.
ZUW dla miasta Krosna i okolic o wydajności po modernizacji - 17000 m3/d.
Podstawowym celem inwestycji jest dostosowanie procesów technologicznych do stale zaostrzanych norm i przepisów regulujących jakość wody pitnej. Po modernizacji parametry wody uzdatnionej przewyższają obecnie obowiązujące normy jakościowe. Proces technologiczny jest zautomatyzowany i monitorowany na poszczególnych etapach. Pozwoli to na jego łatwiejszą obsługę poprzez sterowanie procesami z klawiatury. Zmienił się również sposób dezynfekcji wody. Zastosowany dwutlenek chloru jest znacznie skuteczniejszy, a równocześnie nie ma ujemnych walorów zapachowych.

  • Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Krośnie
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 16 mln zł
  • Okres realizacji: w latach 2010–2013
  • Kraj: Polska
  • Województwo: podkarpackie
Wybrane realizacje