Ekologiczne

Modernizacja i rozbudowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Krośnie

Wartość kontraktu: 47,0 mln zł brutto

Zakres robót obejmował m.in. zwiększenie możliwości przyjmowania odpadów przez składowisko z 28 tys. ton do 35 tys. ton rocznie poprzez podniesienie korony wału i zwiększenie pojemności niecki z 500.000 m3 do 700.000 m3 oraz zmianę technologii przeróbki odcieków i zazielenienie strefy ochrony bezpośredniej. W ramach kontraktu został wybudowany zakład unieszkodliwiania odpadów wyposażony w linie technologiczne do sortowania, rozdrabniania, prasowania i belowania odpadków wraz z placem składowania kompostu. Jednocześnie zmodernizowano ciąg technologiczny przeróbki osadów w istniejącej na terenie składowiska oczyszczalni ścieków.

  • Inwestor: Gmina Krosno
  • Wykonawca: Acciona Infraestructuras S.A. / Mostostal Warszawa S.A.
  • Wartość kontraktu: 47,0 mln zł
  • Okres realizacji: 2005 r. - 2006 r.
  • Kraj: Polska
  • Województwo: podkarpackie
Wybrane realizacje