Ekologiczne

Odbudowa zbiorników wodnych po powodzi w Górowie Iławieckim

Wartość kontraktu: 4,1 mln zł brutto
  1. odbudowę zapory ziemnej zbiornika górnego oraz rozbiórkę uszkodzonej zapory dawnego zbiornika dolnego, który w ramach przewidywanej inwestycji ulega likwidacji, 
  2. przywrócenie do eksploatacji zbiornika górnego poprzez odbudowę jego urządzeń, które umożliwią piętrzenie wody na rzędnej 128,60 m n.p.m. (NPP), 
  3. odbudowę doliny i rzeki Młynówki po skutkach katastrofy w 2000 r.
  • Inwestor: Gmina Miejska Górowo Iławieckie
  • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA
  • Wartość kontraktu: 4,1 mln zł
  • Okres realizacji: lata 2009–2010
  • Kraj: Polska
  • Województwo: warmińsko-mazurskie
Wybrane realizacje