Ekologiczne

Nowy Breń I etap 1 - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Nowy Breń

Wartość kontraktu: 4,0 mln zł brutto

Nowy Breń I etap 1 - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Nowy Breń na długości 2,483 km lewego wału rzeki Nowy Breń w km 0+000 - 0+653 i 2+170 - 4+000 w miejscowości Otałęż, Ziempniów, gm.Czermin, w części zlokalizowanej na terenie województwa podkarpackiego.

Zakres przedmiotu budowy obejmował m.in.:

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty ziemne i uszczelniające,
 3. roboty wykończeniowe,
 4. drogę serwisową,
 5. przejazdy wałowe szt.6,
 6. zjazdy z ławy przywałowej szt.25,
 7. remont dróg dojazdowych,
 8. remont śluzy wałowej w km 0+498,
 9. przebudowę śluzy wałowej w km 3+765.
 • Inwestor: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
 • Wykonawca: Mostostal Warszawa SA/Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Grażyna Janik, Roman Kuś Sp. j./Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane SA
 • Wartość kontraktu: 4,0 mln zł
 • Okres realizacji: 2009 r. - 2010 r.
 • Kraj: Polska
 • Województwo: podkarpackie
Wybrane realizacje