Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
Firma Mostostal Warszawa S.A. zrealizowała zamówienie zgodnie ze sztuką budowlaną i w terminie, w sposób świadczący o jej dużym potencjale organizacyjnym i technicznym.
Bemowo Invest 3 Sp. z o.o.
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa SA jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Acciona Nieruchomości
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Acciona Nieruchomości
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Acciona Nieruchomości
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Ww. prace zostały wykonane w terminie umownym oraz z zachowaniem należytej staranności. Zamawiający rekomenduje firmę Mostostal Warszawa S.A. jako solidnego, przestrzegającego terminów umownych i odpowiedzialnego Wykonawcę.
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury
Przedmiot umowy został zrealizowany terminowo, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji
Urząd Miasta Łodzi pozytywnie ocenia organizację prac, kompetentność i profesjonalizm kadry inżynierskiej realizującej ww. budowę oraz poziom techniczny i jakość wykonywanych robót.
Bank Zachodni S.A.
Cały zakres powierzonych robót Mostostal Warszawa S.A. wykonał w sposób profesjonalny, zgodnie z dokumentacją techniczną, w ustalonych terminach i przy zachowaniu wysokiej jakości prowadzonych prac. Na szczególne podkreślenie zasługuje fachowe przygotowanie kadry inżynieryjno-technicznej, jej umiejętność współpracy z Biurem Projektów i Inwestorem oraz doskonała koordynacja pracy wszystkich wykonawców.
Zarząd Terenów Publicznych
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury
Firma Mostostal Warszawa S.A. wykonała roboty z zachowaniem należytej staranności, w sposób profesjonalny, wykazując się wysoka wiedza oraz doświadczeniom inżynierskim przestrzegając norm jakościowych i zachowując terminy umowne.
Stołeczny Zrząd Rozbudowy Miasta
Podczas realizacji zadania Wykonawca dał się poznać jako solidny i odpowiedzialny partner. Zamawiający rekomenduje firmę Mostostal Warszawa S.A. jako rzetelnego i przestrzegającego terminów umownych Wykonawcę.
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Niniejszym pismem potwierdzamy, że Mostostal Warszawa S.A. zrealizował powierzony zakres robót w terminie i z zachowaniem należytej staranności.
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Niniejszym pismem potwierdzamy, że Mostostal Warszawa S.A. zrealizował powierzony zakres robót w terminie i z zachowaniem należytej staranności.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Kontrakt został zrealizowany przez Wykonawcę we wskazanym w Umowie i Aneksie nr 1 Czasie na Ukończenie.
Urząd Miasta Gdyni - Wydział Inwestycji
Firma Mostostal Warszawa S.A. wykonała roboty z zachowaniem należytej staranności, w sposób profesjonalny przestrzegając norm jakościowych i zachowując terminy umowne. Podczas realizacji projektu Firma wykazała się profesjonalizmem, wysoką wiedzą oraz doświadczeniem inżynierskim.
TVP S.A.
Zlecone roboty zostały wykonane z należytą starannością oraz zgodnie z projektem wykonawczym i sztuką budowlaną.
Pirelli Pekao Real Estate
Wszystkie prace zrealizowano w terminie zgodnym z zalozonym harmonogramem.
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przedmiotowy zakres Projektu został wykonany solidnie i fachowo, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz dokumentacją techniczną.
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zlecone prace zostały wykonane z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno - technicznej i pozwala nam rekomendować Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego wykonawcę robót budowlanych.
Acciona Nieruchomości Sp. z o.o.
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
DOM Development S.A
Firma Mostostal Warszawa S.A. dała się poznać jako bardzo dobra firma wykonawcza, znająca swoje rzemiosło i prezentująca wysoki poziom wykonawczy.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Lublinie
Firma MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. wykonała roboty z zachowaniem należytej staranności - w sposób profesjonalny, w ramach obowiązujących w umowie terminów oraz z uwzględnieniem wszelkich wymogów zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowej.
Budimex Dromex S.A.
Zlecone prace zostały wykonane z zachowaniem należytej staranności.