Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

EKO-PARK
EKO PARK S.A. wysoko ocenia możliwości organizacyjne i wykonawcze firmy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., kompetentność kadry zarządzającej i inżynierskiej, jakość i terminowość robót oraz elastyczność w dostosowaniu się do bieżących potrzeb Inwestora.
Lubelski Zarząd Drogowych Przejść Granicznych
Roboty zostały wykonane w planowanym terminie, zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym przyjętym w ww. kontraktach.
Mostostal Invest Sp. z o.o.
Wszystkie prace wykonane zostały należycie i w terminach przewidzianych kontraktem.
Mostostal Invest Sp. z o.o.
Wszystkie prace wykonane zostały należycie i w terminach przewidzianych kontraktem.
Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o.
PROCHEM S.A
Kierownik Projektu pozytywnie ocenia organizację prac, kompetentność kadry inżynierskiej realizującej ww. budowę, poziom techniczny i jakość wykonywanych robót oraz rekomenduje firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Wykonawcę.
Zarząd Dróg Miejskich
Mostostal Warszawa S. A. jest rzetelnym wykonawcą robót bitumicznych, świadczy usługi na dobrym poziomie technicznym i jakościowym.
GDDKiA Oddział w Białymstoku
Kontrakt został zakończony w terminie. Pod względem technicznym roboty zostały ocenione jako wykonane zgodnie ze sztuką. budowlaną i przebudowany odcinek przyjęto do eksploatacji.
Zarząd Dróg Miejskich Poznań
Prace zostały wykonane z dużą starannością, zgodnie z terminami ustalonymi w umowie. Obiekt reprezentuje nowoczesne budownictwo mostowe i odpowiada światowym standardom technicznym. Terminowość oraz kompleksowość wykonania zadania pozwala rekomendować Hydrobudowę Poznań sp.o.o. oraz Mostostal Warszawa S.A. do wykonania zadań budowy mostów i wiaduktów. Obie firmy dysponują doświadczoną w różnych asortymentach robót kadrą.
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
Urządzenie w pełni spełnia nasze oczekiwania.
Elektrim Megadex S.A
Zlecone prace zostały wykonane w uzgodnionym terminie z zachowaniem wymaganego standardu jakości i wymogów Inwestora.
GDDKiA Oddział w Warszawie
Zamawiający wysoko ocenia przebieg realizowanego przez Konsorcjum zadania, jako profesjonalnego Wykonawcę robót.
GDDKiA Oddział w Szczecinie
Sposób prowadzenia robót zarówno pod względem koordynacji poszczególnych zakresów robót, jak również współpracy z nadzorem inwestorskim, a co za tym idzie osiągnięta jakość i terminowość wykonania obiektu są satysfakcjonujące dla Inwestora.
Zarząd Dróg Miejskich Warszawa
Inwestor wysoko ocenia przebieg realizowanego przez MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. zadania, jako profesjonalnego realizatora robót.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gocław -Lotnisko"
Budynek został wykonany i przekazany do użytkowania w terminie umownym , a Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław- Lotnisko" potwierdza dobrą i rzeczową współpracę z MOSTOSTALEM WARSZAWA S.A. przy realizacji tej inwestycji.
Exbud-Nova
Wybór MOSTOSTALU WARSZAWA S.A. jako Wykonawcy potwierdził możliwości organizacyjne i techniczne tej firmy oraz zagwarantował osiągnięcie sukcesu końcowego, tak w zakresie terminu realizacji, jak również jakości i technologii wykonania.
Echo Investment S.A
Powierzone roboty MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. wykonał w sposób profesjonalny, zgodnie z dokumentacją techniczną, przy zachowaniu wysokiej jakości prowadzonych prac. Nadmieniamy również że roboty zostały wykonane w terminie o jeden irisiqc krótszym niż zakładała umowa.
Trasa Świętokrzyska Sp. z o.o.
Spółka „Trasa Świętokrzyska" oceniając współpracę, może z przekonaniem polecić innym inwestorom MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. jako solidnego i odpowiedzialnego partnera przy realizacji inwestycji.
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach zdobytych przy realizacji podobnych zadań, możemy z pełnym przekonaniem zarekomendować MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. jako gwaranta wysokiej jakości i terminowości realizowanych robót oraz jako partnera godnego zaufania przy realizacji trudnych i odpowiedzialnych inwestycji.
Mostostal Invest Sp. z o.o.
Bardzo pozytywna ocena naszej dotychczasowej współpracy, upoważnia nas do zarekomendowania MOSTOSTALU WARSZAWA S.A. innym inwestorom jako wiarygodnego i solidnego partnera zdolnego podjąć się realizacji każdych dużych, skomplikowanych inwestycji wymagających odpowiednich nakładów finansowych, dobrej organizacji pracy oraz rzetelnej wiedzy inżynierskiej.
Amica Wronki S.A.
Budowa Fabryki Pralek na podstawie wspólnego wniosku Inwestora Amica Wronki S.A. i Generalnego Wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. w czerwcu 2000 roku otrzymała nagrodę „Budowa roku 1999" w dziedzinie budownictwa przemysłowego.
Korporacja Sedpol Sp. z o.o.
Po ponad rocznej współpracy z MOSTOSTALEM WARSZAWA S.A. wysoko oceniamy możliwości organizacyjne i wykonawcze firmy, kompetentność kadry zarządzającej i inżynierskiej, jakość i terminowość robót oraz elastyczność w dostosowaniu się do bieżących potrzeb Inwestora.
Marynarka Wojenna RP
Dowództwo Marynarki Wojennej wysoko ocenia przebieg realizacji zadania i poleca MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. jako profesjonalnego realizatora robót dla zadań zwiażanych z dostawą i montażem obiektów hangarowych dla sprzętu lotniczego.
Centrum Europejskie - Natolin