Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

Uniwersytet Zielonogórski
Prace wykonane zostały z zachowaniem należytej staranności. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Lubelski Zarząd Drogowych Przejść Granicznych
Roboty budowlane, jak i pozostałe usługi powiązane, zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującym prawem, umową i oczekiwaniami Zamawiającego. Dotrzymane zostały ustalone harmonogramem terminy realizacji. Wykonawca zapewnił wysoką jakość prac.
Acciona Nieruchomości Sp. z o.o.
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
PPH "Orion"
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego wykonawcę robót budowlanych.
ZGK Zakroczym
Urządzenie w pełni spełnia nasze oczekiwania.
Zarząd Dróg Miejskich
Prace były prowadzone zgodnie z warunkami zawartej umowy.
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Zlecone prace zostały wykonane z zachowaniem należytej staranności.
Acciona Nieruchomości Sp. z o.o.
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Acciona Nieruchomości
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości.
Zarząd Dróg Miejskich Warszawa
Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa stwierdza, że Mostostal Warszawa S.A. wykonał roboty w terminie oraz należytą starannością.
Zarząd Dróg Miejskich Warszawa
Firma MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. wykonała roboty z zachowaniem należytej staranności - w sposób profesjonalny, w ramach obowiązujących w umowie terminów oraz z uwzględnieniem wszelkich wymogów zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowej.
Budimex Dromex S.A.
Zlecone prace zostały wykonane z zachowaniem należytej staranności.