Acciona Mostostal Warszawa jest w Grupie Kapitałowej Acciona.

Referencje

Zarząd Dróg Miejskich Warszawa
Firma MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. wykonała roboty z zachowaniem należytej staranności - w sposób profesjonalny, w ramach obowiązujących w umowie terminów oraz z uwzględnieniem wszelkich wymogów zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i dokumentacji projektowej.
Zarząd Dróg Miejskich Warszawa
Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa stwierdza, że Mostostal Warszawa S.A. wykonał roboty w terminie oraz należytą starannością.
Acciona Nieruchomości
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości.
Acciona Nieruchomości Sp. z o.o.
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
GDDKiA Oddział w Gdańsku
Zlecone prace zostały wykonane z zachowaniem należytej staranności.
Zarząd Dróg Miejskich
Prace były prowadzone zgodnie z warunkami zawartej umowy.
ZGK Zakroczym
Urządzenie w pełni spełnia nasze oczekiwania.
PPH "Orion"
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego wykonawcę robót budowlanych.
Acciona Nieruchomości Sp. z o.o.
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Lubelski Zarząd Drogowych Przejść Granicznych
Roboty budowlane, jak i pozostałe usługi powiązane, zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującym prawem, umową i oczekiwaniami Zamawiającego. Dotrzymane zostały ustalone harmonogramem terminy realizacji. Wykonawca zapewnił wysoką jakość prac.
Uniwersytet Zielonogórski
Prace wykonane zostały z zachowaniem należytej staranności. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwala nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Prezydent Miasta Krosna
Roboty zostały wykonane w terminie i z należytą starannością.
Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Kwatera"
Prace wykonano z zachowaniem należytej staranności, w terminie umownym. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno-technicznej i pozwała nam rekomendować firmę Mostostal Warszawa S.A jako doświadczonego i kompetentnego Generalnego Wykonawcę.
Zarząd Dróg Miejskich Warszawa
Podczas realizacji kontraktu firma Mostostal Warszawa S.A. dała się poznać jako solidny, odpowiedzialny i wiarygodny Wykonawca, przestrzegający norm jakościowych i terminów umownych. Zakończenie realizacji Kontraktu 1,5 miesiąca przed umownym terminem, który przypadał na dzień 31 sierpnia 2006 r., potwierdził duży potencjał techniczny i personalny Wykonawcy.
IKEA Polska
Prace zostały wykonane z należytą starannością w uzgodnionym terminie, z zachowaniem wymaganego standardu jakości i wymogów Inwestora.
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Podkreśla się bardzo dobrą współpracę Kierownictwa budowy z Zakładem Linii Kolejowych PLK w Siedlcach i Sekcją Eksploatacji PLK w Białej Podlaskiej mającej na celu prawidłową eksploatację stacji Terespol w trakcie realizacji jej przebudowy.
Zakład Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o.
Biorąc pod uwagę przebieg realizacji robót, należy wysoko ocenić organizację prac, kompetencje kadry zarządzającej i inżynierskiej, poziom techniczny oraz jakość wykonywanych robót.
GDDKiA Oddział w Katowicach
Roboty objęte kontraktem zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją Techniczną z zachowaniem obowiązujących standardów dla dróg krajowych klasy GP. Ustalony termin został dotrzymany i dokonany został odbiór ostateczny zadania.
Urząd Miasta Włocławek
Roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem rzeczowo — finansowym wynikającym z Warunków Kontraktu.
Zarząd Dróg i Transportu
Roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem rzeczowo — finansowym wynikającym z Warunków Kontraktu. Do jakości wykonanych robót Beneficjenci nie wnoszą uwag.
Elektrim Megadex S.A.
Cały zakres powierzonych prac Mostostal Warszawa S.A. wykonał w sposób profesjonalny, zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale fachowo przygotowanej kadry inżynieryjno-technicznej.
Mostostal Invest Sp. z o.o.
Dzięki swojemu doświadczeniu i rzetelności Mostostal Warszawa S.A. wykonał swoje zadanie terminowo i z zachowaniem odpowiedniego poziomu jakościowego.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Cały zakres powierzonych robót MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. wykonał w sposób profesjonalny, zgodnie z dokumentacją techniczną i harmonogramem przy zachowaniu wysokiej jakości prowadzonych prac.
GDDKiA Oddział w Rzeszowie
Stwierdzamy, że roboty na w/w Kontrakcie zostały wykonane w terminie umownym, z należytą starannością, zgodnie z Dokumentacją Techniczną oraz wymogami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.